Is 31:01
Vai celor ce se coboară în Egipt pentru ajutor,
celor ce se încred în cai
şi'n care de luptă, pentru că sunt multe,
şi în cai, că sunt numeroşi,
şi nu şi-au pus nădejdea în Sfântul lui Israel
şi nici nu L-au căutat pe Domnul.
Os 8
CAPITOLUL 8
Necredincioşii, cei fără Dumnezeu, se vor stinge.
1
Ca un bulgăre de pământ în sân,
ca un vultur pe casa Domnului a!,
că Mi-au călcat legământul
şi au făcut păcate'mpotriva legii Mele.
2
Curând Mă vor striga: «Dumnezeule,
pe Tine Te cunoaştem!»
3
Căci Israel s'a'nstrăinat de bine:
au pus pe fugă un duşman b!
4
Regi îşi făcură pentru ei,
dar nu prin Mine;
aceştia au domnit,
dar Mie nu Mi-au spus nimic;
din aurul şi din argintul lor
îşi făuriră idoli,
ca să piară'ntru totul.
5
O, Samarie, zdrobeşte-ţi viţelul c!
Că s'a aprins mânia
Mea'mpotriva lor.
Cât oare nu vor fi în stare
să se curăţească în Israel?
6
De vreme ce l-a făcut un meşter,
acesta nu e Dumnezeu;
aşadar, Samarie, viţelul tău era înşelător;
7
că-au semănat mălură d
pe care nimicirea o aşteaptă:
un snop din care n'o ieşi făină;
iar de-o ieşi, străinii vor mânca-o.
8
De-acuma Israel e înghiţit;
acum el printre neamuri s'a făcut
precum un vas netrebnic.
9
Că-au alergat la Asirieni;
el, Efraim, a înflorit
chiar împotriva luişi e:
lor darurile le-au fost dragi f.
10
De-aceea vor fi daţi ei printre neamuri.
Acum îi voi primi,
iar ei vor înceta puţin
să ungă regi şi principi.
11
Fiindcă Efraim şi-a înmulţit altarele g,
dragile lui altare i-au devenit păcate.
12
Scrie-voi o mulţime [de porunci] pentru el,
dar pentru el chiar ale lui îi sunt străine,
şi chiar altarele iubite.
13
Că dacă ei o jertfă vor aduce
şi cărnuri vor mânca,
pe ele Domnul nu le va primi;
acum Îşi va aduce El aminte
de nedreptăţile lor toate
şi le va pedepsi păcatele;
ei s'au întors către Egipt
şi vor mânca din mâini de-Asirieni
mâncăruri necurate.
14
Că Israel L-a dat uitării
pe Cel ce l-a făcut
şi-a pus prin ţară vetre idoleşti h
şi Iuda şi-a'nmulţit cetăţi cu ziduri;
Eu însă foc am să-i trimit peste cetăţi
şi el le va mânca
cu temelii cu tot.