Is 31:01
Vai celor ce se coboară în Egipt pentru ajutor,
celor ce se încred în cai
şi'n care de luptă, pentru că sunt multe,
şi în cai, că sunt numeroşi,
şi nu şi-au pus nădejdea în Sfântul lui Israel
şi nici nu L-au căutat pe Domnul.
Ps 136
PSALMUL 136 a
Al lui David.
1La râurile Babilonului b,
acolo am şezut şi am plâns
când ne-am adus aminte de Sion.
2În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat noi harpele c noastre.

3Că, acolo, cei ce ne robiseră ne-au cerut cuvinte de cântare,
iar cei ce ne târâseră ne-au cerut un cânt:
„Cântaţi-ne una din cântările Sionului!“

4Cum vom cânta cântarea Domnului în pământ străin?... d
5De te voi uita, Ierusalime, uitată să-mi fie mâna dreaptă!;
6lipească-mi-se limba de gâtlej dacă nu-mi voi aduce aminte de tine,
dacă nu voi pune Ierusalimul mai presus de orice altceva, ca început al veseliei mele!
7Adu-Ţi aminte, Doamne, de fiii Edomului în ziua Ierusalimului,
cei ce ziceau: „Goliţi-l, goliţi-l până'n temelii!“

8O, fiică a Babilonului, tu, ticăloaso,
fericit va fi cel ce-ţi va plăti prin plata cu care tu ne-ai răsplătit,
9fericit va fi cel ce-i va apuca pe pruncii tăi şi-i va izbi de piatră e!