Is 31:02
De aceea El cu înţelepciune a adus asupră-le nenorociri, a
şi cuvântul Său nu va fi în deşert;
El Se va ridica împotriva caselor oamenilor răi
şi împotriva nădejdii lor celei zadarnice
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Plg-3,37