Dt 11:14
El îi va da pământului tău ploaie la vreme, timpurie şi târzie, şi tu îţi vei aduna grâul şi vinul şi untdelemnul tău,
Os 6
CAPITOLUL 6
Vremelnica întoarcere a lui Israel la Domnul. Pedepse spre pocăinţă.
1
«Să mergem, să ne'ntoarcem
spre Domnul, Dumnezeul nostru:
El ne-a lovit, El ne va vindeca,
El ne va bate, El ne va lega rănile.
2
În două zile ne va vindeca,
în cea de-a treia ne vom ridica
şi vii vom fi'naintea feţei Sale,
3
şi vom cunoaşte a. Haideţi s'alergăm
ca să-L cunoaştem noi pe Domnul:
ca pe o dimineaţă-L vom afla,
iar El ne va veni
precum pământului îi vine
o ploaie timpurie sau târzie».
4
Ce să Mă fac cu tine, Efraime?
Ce să Mă fac cu tine, Iudo?,
de vreme ce mila voastră
e ca un nor de dimineaţă
şi precum roua timpurie ce se duce.
5
De-aceea Eu v'am secerat profeţii:
cu graiul gurii Mele i-am ucis,
şi judecata Mea răsare ca lumina.
6
Că milă vreau, iar nu jertfă b,
şi cunoaşterea lui Dumnezeu
mai mult decât arderile-de-tot.
7
Ei însă sunt ca omul ce'ncalcă legământul:
8
acolo M'a defăimat cetatea Galaad c,
lucrând lucruri deşarte
şi apa tulburând-o.
9
Tăria ta-i tăria tâlharului de mare:
preoţii au ascuns calea Domnului,
au ucis [poporul din] Sichem d,
fiindc'a făcut fărădelege.
10
În Israel văzut-am îngrozitoare lucruri:
acolo, desfrânarea lui Efraim, acolo
s'au pângărit şi Israel, şi Iuda.
11
Când Eu voi întoarce poporul Meu din robie
tu să începi a-ţi aduna ce-ai secerat.