Os 06:05
De-aceea Eu v'am secerat profeţii:
cu graiul gurii Mele i-am ucis,
şi judecata Mea răsare ca lumina.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-36