3Rg 22:43
El a umblat întru totul în calea lui Asa, părintele său, şi nu s'a abătut de la ea, făcând ceea ce e drept în ochii Domnului;
2Par 15
CAPITOLUL 15
Regele Asa şi credincioşia lui.
1Şi a fost Duhul Domnului peste Azaria, fiul lui Obed. a
2Acesta i-a ieşit înainte lui Asa şi întregului Iuda şi lui Veniamin şi a zis: „Ascultaţi-mă pe mine!: Domnul este cu voi în timp ce voi sunteţi cu El; dacă voi Îl veţi căuta, El vi Se va descoperi, dar dacă-L veţi părăsi, El vă va părăsi.
3Multă vreme va fi Israel fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot-învăţător şi fără lege;
4dar când ei se vor întoarce spre Domnul, Dumnezeul lui Israel, şi-L vor căuta, El li Se va descoperi.
5În vremea aceea nu va fi pace nici pentru cel care iese, nici pentru cel care intră, căci spaima Domnului se va afla peste toţi locuitorii ţărilor;
6un neam se va lupta cu altul şi o cetate împotriva alteia, căci Dumnezeu i-a înspăimântat cu tot felul de necazuri.
7Voi însă fiţi tari, iar mâinile voastre să nu slăbească: pentru lucrul vostru există o răsplată“.
8Şi dacă [Asa] a auzit aceste cuvinte şi profeţia lui Azaria profetul, a prins curaj şi a azvârlit toate urâciunile din toată ţara lui Iuda şi a lui Veniamin şi din cetăţile pe care le stăpânise Ieroboam în muntele lui Efraim; şi a înnoit jertfelnicul Domnului, cel ce se afla în faţa templului Domnului.
9Şi i-a adunat pe cei din triburile lui Iuda şi Veniamin, ca şi pe străinii care locuiau cu ei în Efraim şi în Manase şi în Simeon (căci mulţi din Israel i se alăturaseră când au văzut că Domnul, Dumnezeul său este cu el).
10Şi s'au adunat în Ierusalim în luna a treia din cel de al cincisprezecelea an al domniei lui Asa;
11şi'n ziua aceea I-au adus Domnului jertfe din prăzile pe care le aduseseră: şapte sute de viţei şi şapte mii de oi.
12Şi s'au legat între ei b să-L caute pe Domnul, Dumnezeul părinţilor lor, cu toată inima lor şi cu tot sufletul lor;
13iar cel care nu-L va căuta pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, acela trebuie să moară, fie că-i tânăr sau bătrân, fie că-i bărbat sau femeie.
14Şi I s'au jurat Domnului cu glas mare şi cu trâmbiţe şi cu buciume;
15şi'ntregul Iuda s'a veselit de acest jurământ, căci din toată inima s'au jurat şi cu întreaga lor dorinţă L-au căutat, iar El li S'a descoperit. Şi le-a dat Domnul odihnă c din toate părţile.
16Pe Maaca, mama sa, a îndepărtat-o din slujirea de preoteasă a Astartei d; şi a retezat idolul şi l-a ars în pârâul Cedrilor.
17Cu toate acestea, înălţimile nu le-a surpat: ele încă mai erau în Israel; dar inima lui Asa a rămas deplină toată viaţa lui.
18El a adus în templul lui Dumnezeu lucrurile cele sfinte ale lui David, părintele său, şi lucrurile sfinte ale templului Domnului, aur, argint şi vase.
19Şi nici un război n'a fost până în cel de al treizeci şi cincilea an al domniei lui Asa.