[ VTVechiul Testament
[ 2Par2 Paralipomena
Cap. 1CAPITOLUL 1
Înţelepciunea şi bogăţia lui Solomon.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Pregătiri pentru zidirea casei Domnului.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Zidirea templului.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Vasele sfinţite.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Sfinţirea templului. Strămutarea chivotului.
Cap. 6CAPITOLUL 6
Rugăciunea lui Solomon.
Cap. 7CAPITOLUL 7
Jertfele sfinţirii. O nouă vedenie.
Cap. 8CAPITOLUL 8
Zidirile lui Solomon. Slujbele de la templu. Flota regelui.
Cap. 9CAPITOLUL 9
Vizita reginei de Saba. Bogăţiile lui Solomon.
Cap. 10CAPITOLUL 10
Dezbinarea regatului. Adunarea de la Sichem.
Cap. 11CAPITOLUL 11
Pregătiri de război. Femeile şi copiii lui Roboam.
Cap. 12CAPITOLUL 12
Năvala lui Şişac. Domnia şi moartea lui Roboam.
Cap. 13CAPITOLUL 13
Abia, rege în Iuda. Războiul cu Ieroboam.
Cap. 14CAPITOLUL 14
Domnia lui Asa; el sfărâmă idolii şi-i înfrânge pe Etiopieni.
Cap. 15CAPITOLUL 15
Regele Asa şi credincioşia lui.
Cap. 16CAPITOLUL 16
Întreitul păcat al regelui Asa.
Cap. 17CAPITOLUL 17
Iosafat, regele lui Iuda.
Cap. 18CAPITOLUL 18
Iosafat şi Ahab în război cu Sirienii. Moartea lui Ahab.
Cap. 19CAPITOLUL 19
Mustrat de Iehu, Iosafat pune rânduială în trebile religioase şi politice.
Cap. 20CAPITOLUL 20
Iosafat: biruinţa asupra Amoniţilor şi aliaţilor lor; sfârşitul domniei.
Cap. 21CAPITOLUL 21
Ioram, regele lui Iuda.
Cap. 22CAPITOLUL 22
Ohozia, regele lui Iuda. Atalia. Ioaş e salvat de la masacru.
Cap. 23CAPITOLUL 23
Uneltirea împotriva Ataliei; moartea acesteia şi începutul domniei lui Ioaş.
Cap. 24CAPITOLUL 24
Domnia lui Ioaş. Închinarea la idoli. Pedepsirea şi moartea lui.
Cap. 25CAPITOLUL 25
Domnia lui Amasia, regele lui Iuda.
Cap. 26CAPITOLUL 26
Ozia (Azaria), rege în Iuda; tămâiază idoli şi se umple de lepră.
Cap. 27CAPITOLUL 27
Iotam, regele lui Iuda.
Cap. 28CAPITOLUL 28
Ahaz, regele lui Iuda, şi nelegiuirile lui.
Cap. 29CAPITOLUL 29
Iezechia, regele lui Iuda, înnoieşte adevărata slujbă.
Cap. 30CAPITOLUL 30
Vestirea şi serbarea Paştelui.
Cap. 31CAPITOLUL 31
Înnoirea cultului şi rânduială în tagma preoţească.
Cap. 32CAPITOLUL 32
Iezechia scapă, prin minune, de Senaherib.
Cap. 33CAPITOLUL 33
Domnia lui Manase şi a lui Amon.
Cap. 34CAPITOLUL 34
Domnia lui Iosia.
Cap. 35CAPITOLUL 35 a
Iosia serbează Paştile. Moartea sa.
Cap. 36CAPITOLUL 36
Ioahaz, Ioiachim şi Sedechia, regii lui Iuda. Jefuirea Ierusalimului şi a templului. Robia babilonică. Decretul lui Cirus.