[ VTVechiul Testament
[ 3RgCartea a Treia a Regilor
Cap. 1CAPITOLUL 1
Bătrâneţea lui David. El îl rânduieşte pe Solomon ca urmaş la tron.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Ultimele dorinţe şi moartea lui David. Solomon se scutură de potrivnici.
Cap. 3CAPITOLUL 3 a
Visul şi înţelepciunea lui Solomon; faimoasa judecată.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Dregătorii lui Solomon. Slava lui.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Pregătiri pentru zidirea Casei Domnului.
Cap. 6CAPITOLUL 6
Zidirea Casei Domnului.
Cap. 7CAPITOLUL 7
Casa lui Solomon. Podoaba şi odoarele templului. 
a
Cap. 8CAPITOLUL 8
Sfinţirea templului lui Solomon: Strămutarea chivotului legământului; cuvântarea lui Solomon către popor; rugăciunea lui Solomon; binecuvântarea; jertfele de sfinţire.
Cap. 9CAPITOLUL 9
O nouă arătare a Domnului. Cetăţi date lui Hiram. Cetăţi şi ascultări. Fiica lui Faraon se mută în casa ei. Corăbiile lui Solomon.
Cap. 10CAPITOLUL 10
Regina de Saba vine la Solomon; bogăţiile acestuia.
Cap. 11CAPITOLUL 11
Femeile lui Solomon şi închinarea la idolii lor. Duşmanii din afară ai regelui. Răscoala lui Ieroboam. Moartea lui Solomon.
Cap. 12CAPITOLUL 12
Dezbinarea politică şi religioasă a regatului.
Cap. 13CAPITOLUL 13
Omul lui Dumnezeu şi profetul cel bătrân. Pedeapsă asupra lui Ieroboam.
Cap. 14CAPITOLUL 14
Ahia profeţeşte asupra lui Ieroboam; domnia acestuia, păcatul şi moartea lui. Domnia lui Roboam.
Cap. 15CAPITOLUL 15
Abia şi Asa, regi în Iuda. Nadab şi Baeşa, regi în Israel.
Cap. 16CAPITOLUL 16
Ela, Zimri, Omri şi Ahab, regi în Israel.
Cap. 17CAPITOLUL 17
Profetul Ilie vesteşte o foamete şi se retrage la pârâul Cherit. Ilie la văduva din Sarepta Sidonului
Cap. 18CAPITOLUL 18
Ilie se întâlneşte cu Obadia. Ilie în faţa lui Ahab. Jertfa lui Ilie; el şi preoţii lui Baal. Ploaia.
Cap. 19CAPITOLUL 19
Ameninţat, Ilie fuge pe muntele Horeb, unde e hrănit de un înger. Întâlnirea cu Dumnezeu.
Cap. 20CAPITOLUL 20
Luptele lui Ahab cu Sirienii. 
a
Cap. 21CAPITOLUL 21
Via lui Nabot; Ahab, Izabela şi profetul Ilie.
Cap. 22CAPITOLUL 22
Lupte împotriva Sirienilor. Moartea lui Ahab. Iosafat, rege peste Iuda; Ohozia, rege peste Israel.