Literal: „au intrat într'un legământ“; sau: „au trecut printr'un legământ“. Momentul ţine de psihologia maselor, care se va dovedi, ca de obicei, fragilă.