1Rg 09:05
Şi dac'au ajuns ei în ţinutul Ţuf c, Saul i-a zis argatului care era cu el: „Hai să ne întoarcem, ca nu cumva tatăl meu să fi uitat de asine şi să ne ducă nouă grija!“
1Rg 10
Saul este uns rege; apoi se întoarce acasă.
1Atunci Samuel a luat vasul cu untdelemn şi i l-a turnat pe cap şi l-a sărutat şi i-a zis: „Iată, Domnul te-a uns pe tine domn peste poporul Său, peste Israel a; tu vei domni în poporul Domnului şi tu îl vei mântui din mâinile vrăjmaşilor lui de primprejur. Iată care-ţi va fi semnul că Domnul te-a uns să fii cârmuitor peste moştenirea Lui:
2După ce vei pleca astăzi de la mine vei afla doi oameni lângă mormântul Rahelei b, în muntele lui Veniamin, sărind şi jucând. Ei îţi vor zice: „S'au găsit asinele pe care v'aţi dus să le căutaţi! Şi, iată, tatăl tău a uitat de asine şi duce grija voastră, zicând: Ce voi face eu pentru fiul meu?“
3Şi dacă veţi pleca de acolo, veţi ajunge la stejarul Tabor şi veţi afla trei oameni urcându-se la Dumnezeu în Betel c, unul ducând trei iezi, altul ducând trei coşuleţe cu pâine şi altul ducând un burduf cu vin.
4Ei te vor întâmpina cu pace şi-ţi vor da două bucăţi de pâine, iar tu le vei lua din mâinile lor.
5După aceea vei ajunge la Ghibeea lui Dumnezeu, unde se află tabăra Filistenilor; acolo este Nasib Filisteanul. Şi va fi că atunci când veţi fi intrat în cetate veţi întâlni o ceată de profeţi coborându-se de pe deal, având înaintea lor lăute şi timpane şi fluiere şi cobze; iar ei, profetizând d.
6Atunci Duhul Domnului va veni năprasnic e peste tine şi vei profetiza împreună cu ei şi vei deveni alt om f.
7Iar după ce se vor petrece cu tine semnele acestea, fă tot ce vei găsi cu cale, căci Dumnezeu va fi cu tine.
8Dar să te cobori înaintea mea la Ghilgal; şi, iată, eu mă voi coborî la tine, ca să aducem arderi-de-tot şi jertfe de pace; şapte zile vei aştepta până eu voi veni la tine şi-ţi voi arăta ce trebuie să faci“.
9Şi a fost că de îndată ce el şi-a întors grumajii să plece de la Samuel, Dumnezeu i-a întors o altă inimă g; toate aceste semne s'au petrecut în ziua aceea.
10Şi de acolo a venit la Ghibeea; şi, iată, o ceată de profeţi în faţa lui; şi Duhul lui Dumnezeu a venit asupra lui, iar el a profetizat în mijlocul lor.
11Şi toţi cei care-l ştiau mai dinainte au venit şi au văzut; şi, iată, el profetiza în mijlocul profeţilor. Iar poporul zicea, fiecare către cel de lângă el: „Ce i s'a întâmplat oare feciorului lui Chiş? Oare şi Saul este printre profeţi?“
12Iar unul dintre ei, răspunzând, a zis: „Şi cine e taică-său?“ De aici vine proverbul: „E şi Saul printre profeţi?“ h
13Şi a încetat să mai profetizeze şi a venit la deal.
14Iar o rudă de a sa a zis către el şi către argatul său: „Pe unde-aţi umblat?“ Iar ei au zis: „Să căutăm asinele; şi, văzând că nu sunt, ne-am dus la Samuel“.
15Şi a zis ruda către Saul: „Spune-mi, ce ţi-a spus Samuel?“
16Iar Saul a zis către ruda sa: „Mi-a spus de-a dreptul că asinele s'au găsit“. Dar despre vorba asupra regatului nu i-a spus nimic.
17Samuel i-a poruncit întregului popor să se adune la Domnul, în Miţpa.
18Şi a grăit Samuel către fiii lui Israel: „Aşa grăieşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Eu i-am scos din Egipt pe părinţii voştri, pe fiii lui Israel, şi v'am scăpat din mâna lui Faraon, regele Egiptului, şi din a tuturor regilor ce vă făceau necazuri.
19Dar voi L-aţi lepădat astăzi pe Dumnezeu, Cel ce v'a mântuit din toate relele şi necazurile voastre, şi aţi zis: Nu, ci să pui peste noi rânduiala regatului! Acum, înfăţişaţi-vă înaintea Domnului după seminţiile voastre şi după familiile voastre!“
20Şi a adunat Samuel toate seminţiile lui Israel, iar sorţii au căzut pe seminţia lui Veniamin i.
21Apoi şi-a apropiat seminţia lui Veniamin pe familii; iar sorţii au căzut pe familia lui Matri j; după aceea s'au adunat cei din familia lui Matri, bărbat cu bărbat, şi sorţii au căzut pe Saul, fiul lui Chiş. Şi l-a căutat, dar acesta nu era de găsit.
22Samuel L-a întrebat iarăşi pe Domnul: „Veni-va oare bărbatul acela aici?“ Iar Domnul a răspuns: „Iată-l ascuns printre boccele!“
23Atunci el a alergat şi l-a luat de acolo şi l-a aşezat în mijlocul poporului: de la umeri în sus era mai înalt decât oricare din popor.
24Iar Samuel a zis către'ntregul popor: „L-aţi văzut pe acela pe care Domnul Şi l-a ales? şi că'ntre voi toţi nu-i nimeni care să-i semene?“ Atunci întreg poporul şi-a dat seama pe cine are în faţă şi a zis: „Trăiască regele k!“
25Samuel i-a spus întregului popor drepturile regelui şi le-a scris într'o carte pe care a pus-o apoi înaintea Domnului. Şi Samuel i-a dat drumul poporului şi s'a întors fiecare la casa lui.
26Iar Saul s'a dus la casa lui, în Ghibeea; şi împreună cu Saul au mers şi vitejii a căror inimă o atinsese Dumnezeu l.
27Dar unii oameni de nimic ziceau: „Acesta oare ne va mântui?“ Şi-l dispreţuiau şi nu i-au adus daruri m. Dar el s'a făcut că nu aude n.