Textul grecesc foloseşte aici un joc între două verbe apropiate, dar cu sensuri nuanţat diferite: epistréfo = „a se întoarce“ şi metastréfo = „a întoarce sentimentele într'o altă direcţie“.