1Rg 10:02
După ce vei pleca astăzi de la mine vei afla doi oameni lângă mormântul Rahelei b, în muntele lui Veniamin, sărind şi jucând. Ei îţi vor zice: „S'au găsit asinele pe care v'aţi dus să le căutaţi! Şi, iată, tatăl tău a uitat de asine şi duce grija voastră, zicând: Ce voi face eu pentru fiul meu?“
1Rg 9
Saul îşi caută asinele; întâlnirea cu Samuel.
1Între fiii lui Veniamin se afla un bărbat pe care-l chema Chiş, fiul lui Abiel, fiul lui Ţeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afia, fiul unui veniaminit, om de ispravă.
2Acesta avea un fiu pe care-l chema Saul a, mândru la statură b, om bun; între fiii lui Israel nu era un om mai bun decât el; de la umeri în sus era mai înalt decât oricare din popor.
3Iar asinele lui Chiş, tatăl lui Saul, s'au pierdut. Şi a zis Chiş către Saul, fiul său: „Ia cu tine pe unul din argaţi şi sculaţi-vă şi duceţi-vă să căutaţi asinele!“
4Şi au străbătut ei muntele lui Efraim şi ţinutul Şalişa, dar nu le-au găsit; au străbătut şi ţinutul Şaalim, dar nici acolo nu erau; au străbătut şi ţinutul lui Veniamin, dar nu le-au aflat.
5Şi dac'au ajuns ei în ţinutul Ţuf c, Saul i-a zis argatului care era cu el: „Hai să ne întoarcem, ca nu cumva tatăl meu să fi uitat de asine şi să ne ducă nouă grija!“
6Argatul însă i-a zis: „Iată, în cetatea aceasta e un om al lui Dumnezeu, un om de mare vază; tot ce grăieşte se plineşte; hai să mergem acolo, ca să ne spună el calea pe care să ţinem ochii“.
7Iar Saul i-a zis argatului care era cu el: „Bine, să mergem; dar ce-i vom duce omului lui Dumnezeu? că pâinile din traistă ni s'au isprăvit, şi altceva nu avem să-i dăm omului lui Dumnezeu“. d
8Argatul i-a mai răspuns lui Saul, zicând: „Iată, în mâna mea se află un sfert de siclu de argint e; pe acesta i-l vei da omului lui Dumnezeu, iar el ne va spune calea noastră“.
9(În vremile de demult, când cineva dintre fiii lui Israel mergea să-L întrebe pe Dumnezeu, zicea aşa: „Hai să mergem la văzătorul“; că, mai înainte, aşa-l numea poporul pe profet: văzătorul).
10Şi a zis Saul către argatul său: „Bine zis! Hai să mergem!“ Şi au mers în cetatea unde era omul lui Dumnezeu f.
11Şi'n timp ce ei urcau costişa cetăţii, au dat de fetele care ieşiseră să ia apă şi le-au întrebat: „Aici se află văzătorul?“
12Iar fetele le-au răspuns: „Aici este; iată-l, înaintea voastră; chiar acum vine în cetate, anume pentru această zi, căci astăzi se aduce în deal jertfă pentru popor g.
13Dacă veţi intra acum în cetate, acolo în cetate îl veţi găsi, înainte de a se duce pe deal să mănânce; că poporul nu va mânca până nu vine el; fiindcă el binecuvintează jertfa, şi după aceea mănâncă oaspeţii. Aşadar, duceţi-vă acum, că astăzi îl veţi afla“.
14Atunci ei s'au dus în cetate. Şi umblând ei prin mijlocul cetăţii, iată că Samuel ieşea să-i întâmpine ca să se urce pe deal.
15Acum, cu o zi mai înainte ca Saul să fi venit la Samuel, Domnul i-a făcut acestuia o descoperire în auz h, zicând:
16„Mâine, pe vremea aceasta, voi trimite la tine un om din ţinutul lui Veniamin; pe acela să-l ungi domn peste poporul Meu Israel; el Îmi va mântui poporul din mâna Filistenilor; că am căutat spre smerenia poporului Meu i, de vreme ce strigătul lui a ajuns la Mine“.
17Când l-a văzut Samuel pe Saul, Domnul i-a răspuns j: „Iată omul de care ţi-am vorbit; el va domni peste poporul Meu“.
18Saul s'a apropiat de Samuel în mijlocul cetăţii şi i-a zis: „Spune-mi, te rog, care este casa văzătorului?“
19Iar Samuel, răspunzându-i lui Saul, a zis: „Chiar eu sunt acela. Urcă-te înaintea mea pe deal şi mănâncă astăzi cu mine; mâine-dimineaţă îţi voi da drumul şi-ţi voi spune tot ce ai pe inimă.
20Inima să nu-ţi fie la asinele tale care s'au pierdut acum trei zile, căci au fost găsite. Şi cui oare i se cuvine tot ceea ce e mai de preţ în Israel?: Nu ţie şi casei tatălui tău?“
21Dar Saul i-a răspuns: „Oare nu sunt eu fiul unui veniaminit, cea mai mică seminţie a neamului lui Israel? şi din familia cea mai mică din întreaga seminţie a lui Veniamin? De ce dar îmi vorbeşti în felul acesta?“
22Atunci Samuel l-a luat pe Saul şi pe argatul acestuia şi i-a dus la han; şi acolo le-a dat un loc printre oaspeţii cei mai de vază, ca la şaptezeci de oameni.
23Şi i-a zis Samuel bucătarului: „Dă-mi porţia pe care ţi-am dat-o şi pe care ţi-am zis s'o ţii de-o parte“.
24Iar bucătarul, ridicând hartanul cu tot ce era pe el, l-a pus dinaintea lui Saul. Şi i-a zis Samuel lui Saul: „Iată rămăşiţa k; puneţi-o dinainte şi mănâncă; fiindcă spre mărturie ţi s'a păstrat ţie aceasta înaintea celorlalţi l; înfruptă-te!“ În ziua aceea Saul a mâncat cu Samuel.
25Şi s'a coborât de pe deal în cetate; lui Saul i se pregătise aşternut în foişor, unde a dormit.
26Şi a fost că în revărsatul zorilor l-a chemat Samuel pe Saul, în foişor, şi i-a zis: „Scoală-te, şi te voi lăsa să pleci“. Iar Saul s'a ridicat şi amândoi au ieşit afară, el şi Samuel.
27Iar dacă au ajuns ei într'o parte a cetăţii, Samuel i-a zis lui Saul: „Spune-i argatului tău să treacă înaintea noastră, iar tu stai astăzi aici şi ascultă cuvântul Domnului!“