1Rg 10:08
Dar să te cobori înaintea mea la Ghilgal; şi, iată, eu mă voi coborî la tine, ca să aducem arderi-de-tot şi jertfe de pace; şapte zile vei aştepta până eu voi veni la tine şi-ţi voi arăta ce trebuie să faci“.
1Rg 13
Greşala lui Saul.
1Saul era în vârstă de (nu se ştie câţi) ani când a devenit rege, şi a domnit (nu se ştie câţi) ani peste Israel a.
2Saul şi-a ales trei mii de bărbaţi dintre oamenii lui Israel. Cu Saul erau două mii la Micmaş şi pe muntele Betel, iar o mie erau cu Ionatan în Ghibeea lui Veniamin; pe ceilalţi dintre poporeni i-a trimis pe fiecare la cortul său.
3Ionatan l-a izbit pe Nasib Filisteanul, care locuia în Ghibeea, iar Filistenii au auzit; iar Saul a trâmbiţat în toată ţara b, zicând: „Evreii s'au răsculat c!“
4Şi tot Israelul a auzit vorbindu-se că Saul l-a bătut pe Nasib Filisteanul; şi cum Israelul fusese umilit de către Filisteni, fiii lui Israel s'au suit după Saul în Ghilgal.
5Iar Filistenii s'au adunat laolaltă să se bată cu Israel: treizeci de mii de care de luptă şi şase mii de călăreţi s'au ridicat împotriva lui Israel, şi popor mult ca nisipul de pe ţărmurile mării; şi s'au suit şi şi-au pus tabăra la Micmaş, spre miazăzi de Bet-Aven.
6Iar Israeliţii au văzut că sunt la strâmtoare şi că nu se pot apropia d; atunci poporul s'a ascuns prin peşteri şi prin crăpături şi prin stâncării şi prin şanţuri şi prin gropi;
7iar cei ce trecuseră dincoace au trecut din nou Iordanul în ţinuturile Gad şi Galaad; Saul se afla încă la Ghilgal, iar poporul care era cu el s'a speriat.
8Şi şi-a luat un răgaz de şapte zile ca să-i stea mărturie, aşa cum spusese Samuel e; dar Samuel n'a venit la Ghilgal, aşa că poporul de pe lângă el s'a risipit.
9Atunci Saul a zis: „Aduceţi ce trebuie, ca să aduc eu ardere-de-tot şi jertfă de pace!“ Şi a jertfit ardere-de-tot.
10Şi după ce a sfârşit aducerea arderii-de-tot, iată că şi Samuel a sosit!; iar Saul a ieşit să-l întâmpine şi să-i ureze bun-venit f.
11Dar Samuel i-a zis: „Ce-ai făcut?“ Iar Saul a răspuns: „Am văzut că poporul de pe lângă mine se risipea şi că tu n'ai venit, aşa cum făgăduiseşi, la vremea rânduită, în timp ce Filistenii erau adunaţi la Micmaş.
12Şi am zis: Acum se vor năpusti Filistenii peste mine în Ghilgal, iar eu nu am cătat spre faţa Domnului; de aceea mi-am călcat pe inimă şi am adus ardere-de-tot g“.
13Samuel i-a zis atunci lui Saul: „Te-ai purtat nebuneşte, că n'ai păzit porunca pe care Domnul ţi-a dat-o!; chiar acum ar fi făcut Domnul ca domnia ta peste Israel să fie întărită până'n veac.
14Acum însă domnia ta nu va putea să dureze, ci Domnul Îşi va căuta om după inima Sa; şi Domnul Îi va porunci să fie rege peste tot poporul Său, fiindcă tu n'ai păzit ceea ce ţi-a poruncit ţie Domnul“.
15S'a ridicat Samuel şi a plecat din Ghilgal. Iar rămăşiţa poporului a mers după Saul să-i ajungă din urmă pe războinicii care plecaseră din Ghilgal spre Ghibeea lui Veniamin. Acolo a numărat Saul poporul ce se afla cu el: ca la şase sute de bărbaţi.
16Saul, împreună cu Ionatan, fiul său, şi cu poporul ce se afla cu ei s'au oprit în Ghibeea lui Veniamin; şi plângeau; iar Filistenii îşi puseseră tabăra la Micmaş.
17Din latura Filistenilor au ieşit trei cete ca să prade: o ceată mergea pe drumul spre Ofra, din ţinutul Şual;
18altă ceată mergea pe calea Bet-Horonului, iar o alta mergea pe drumul înalt care se îndreaptă spre latura Ţeboimului.
19(În ţara lui Israel nu era de găsit atunci nici un meşter fierar, din pricină că Filistenii ziceau: „Nu cumva să-şi facă Evreii sabie sau suliţă“ h.
20Şi întregul Israel se cobora la Filisteni ca să-şi ascută fiecare secera şi sapa şi securea şi coasa;
21holdele erau gata de seceriş, iar uneltele lor [se preţuiau] la trei sicli pentru un fier de plug, şi tot aşa pentru o secure sau o seceră).
22Aşa se face că'n zilele războiului de la Micmaş nu se afla sabie sau suliţă în mâna întregului popor care era cu Saul şi cu Ionatan; ele se aflau numai la Saul şi la Ionatan, fiul său.
23Atunci a ieşit unul din tabăra Filistenilor ca să treacă dincolo de Micmaş.