Aducerea de daruri era semn de supunere şi respect.