Ef 05:02
şi umblaţi întru iubire aşa cum şi Hristos ne-a iubit pe noi, şi pentru noi I S'a dat pe Sine lui Dumnezeu prinos şi jertfă întru miros cu bună mireasmă.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-39