[ NTNoul Testament
[ EfEpistola către Efeseni
Cap. 1Salutare. Binecuvântări duhovniceşti întru Hristos. Rugăciunea lui Pavel.
Cap. 2De la moarte la viaţă. Una întru Hristos.
Cap. 3Apostolatul lui Pavel printre neamuri. A cunoaşte iubirea lui Hristos.
Cap. 4Unitatea trupului Bisericii. Viaţa cea veche şi cea nouă. Dreptar pentru viaţa cea nouă.
Cap. 5Dreptar pentru viaţa cea nouă (continuare). Umblaţi ca fii ai luminii! Datoriile soţilor şi soţiilor.
Cap. 6Copii şi părinţi. Robi şi stăpâni. Lupta împotriva răului. Salutări de încheiere.