Ps 039:09
Dreptate am binevestit în adunare mare;
iată, buzele mele nu le voi opri;
Doamne, Tu o ştii.
Ir 30
Dumnezeu le făgăduieşte Iudeilor întoarcerea din robie. a
1Cuvântul care s'a făcut de la Domnul către Ieremia, zicând: b
2„Aşa grăit-a Domnul, Dumnezeul lui Israel: Scrie într'o carte toate cuvintele pe care Eu le-am grăit către tine. c
3Că, iată, vin zile – zice Domnul – când Eu îi voi întoarce pe cei robiţi din poporul Meu Israel şi Iuda, a zis Domnul; şi-i voi întoarce în ţara pe care Eu le-am dat-o părinţilor lor şi o vor lua în stăpânire“.
4Şi iată cuvintele pe care Domnul le-a grăit despre Israel şi Iuda:
5
„Aşa grăit-a Domnul:
Glas de'nfricoşare veţi auzi;
frică este, nu pace.
6
Întrebaţi şi vedeţi dac'un bărbat e'n stare să nască;
[întrebaţi] de frica'ntru care se vor ţine de coapse
cătând mântuire.
Că Eu pe fiece om l-am văzut:
cu mâinile se ţine de coapse; d
feţele lor palide se fac, de şofran.
7
Că mare e ziua aceea
şi alta ca ea nu se află
şi vreme de strâmtorare îi este lui Iacob,
dar din ea se va mântui. e
8
În vremea aceea – zice Domnul –
voi sfărâma jugul de pe grumazul lor
şi legăturile lor le voi rupe
şi nu vor mai sluji la străini,
9
ci pe Domnul Dumnezeul lor Îl vor sluji,
iar Eu pe David, regele lor, li-l voi ridica. f
10
Şi tu, robul Meu Iacob, nu te teme,
zice Domnul,
nici nu te înspăimânta, Israele,
că, iată, Eu te voi scăpa din ţara cea de departe,
iar neamul tău îl voi aduce din ţara robiei tale.
Şi se va întoarce Iacob
şi va trăi în pace şi în linişte
şi nimeni nu-l va mai îngrozi.
11
Că Eu cu tine sunt, zice Domnul,
ca să te izbăvesc;
voi nimici toate popoarele printre care te-am risipit,
dar pe tine nu te voi nimici;
te voi pedepsi după dreptate,
nepedepsit nu te voi lăsa.
12
Aşa grăieşte Domnul:
Zdrobire ţi-am adus,
dureroasă-ţi este rana.
13
Nu-i nimeni care să-ţi judece pricina;
vindecarea ţi-a fost spre durere,
de nici un folos nu-ţi este.
14
Toţi prietenii tăi te-au uitat,
de tine nicicum nu vor mai întreba;
că Eu te-am izbit cu lovitură de vrăjmaş,
cruntă certare:
păcatele ţi s'au îngrămădit pe'ntreaga ta nedreptate.
15
De ce te plângi de rana ta,
de durerea ta ce nu poate fi vindecată?
Pentru mărimea fărădelegii tale,
pentru că adânci ţi-au fost păcatele,
de-aceea ţi-am făcut aşa!
16
Dar toţi cei ce te mănâncă vor fi mâncaţi
şi toţi vrăjmaşii tăi propria lor carne, pe toată, şi-o vor mânca.
Păcatele ţi s'au înmulţit înapoia nedreptăţilor tale,
[de aceea] ţi-au făcut ei ţie acestea.
Dar cei ce te pradă vor fi ei înşişi pradă,
iar cei ce te'nspăimântă vor fi înspăimântaţi.
17
Că Eu îţi voi aduce vindecare,
de rana ta cea dureroasă te voi vindeca,
zice Domnul;
că tu te-ai chemat «Risipit»:
– «Prada voastră este,
că nimeni nu-i poartă de grijă!» g
18
Aşa grăieşte Domnul:
Iată, Eu îi voi întoarce pe cei robiţi ai lui Iacob,
robimea lui o voi milui
şi cetatea se va zidi pe colina ei
şi poporul se va aşeza după pofta inimii.
19
Şi de la ei vor ieşi oameni cântând,
chiar glasul celor ce fac veselie,
iar Eu îi voi înmulţi
şi ei nu se vor împuţina.
20
Şi fiii lor vor umbla ca mai'nainte
şi mărturiile lor vor fi statornice înainte-Mi,
iar Eu îi voi cerceta pe toţi cei care-i necăjesc.
21
Şi puternicii lor vor fi peste ei,
iar mai-marele lor dintr'înşii va ieşi.
Iar Eu îi voi aduna şi-i voi întoarce la Mine;
căci: cine este acesta
pe care l-a'ndemnat inima să se'ntoarcă la Mine?
zice Domnul.
22
Voi veţi fi poporul Meu,
iar Eu voi fi Dumnezeul vostru.
23
Că urgia Domnului a ieşit mânioasă,
vârtej de mânie-a ieşit,
peste cei necredincioşi va veni.
24
Aprinderea mâniei Domnului nu se va întoarce
până ce-şi va face lucrarea,
până ce El Îşi va plini gândul inimii Lui;
în zilele de apoi veţi cunoaşte acestea.