[ VTVechiul Testament
[ IrIeremia
Cap. 1Chemarea Profetului.
Cap. 2Israel nerecunoscător şi pedepsit.
Cap. 3Necredinţa lui Iuda. Chemarea lui Israel. Din nou în Sion. Întoarcerea lui Israel la Domnul.
Cap. 4Continuare. Năvălire din Miazănoapte.
Cap. 5Fărădelegile Ierusalimului aduc năvălirea duşmanilor. Pedeapsă spre îndreptare.
Cap. 6Din nou despre năvălirea vrăjmaşilor. Profetul ca „Om de'ncercare“.
Cap. 7Adevărată şi falsă închinare.
Cap. 8Continuare. Plângeri şi poveţe. Înstrăinarea lui Israel. Legea şi preoţii.
Cap. 9Stricăciune în Iuda; tristeţe în Sion. Adevărata înţelepciune.
Cap. 10Lipsa de folos a idolilor. Pustiirea Ierusalimului.
Cap. 11Ruperea legământului cu Dumnezeu. Prigoană împotriva lui Ieremia.
Cap. 12Fericirea celor răi. Dumnezeu Îşi deplânge moştenirea. Judecata şi mântuirea neamurilor.
Cap. 13Cingătoarea Eufratului. Burdufurile pline. Munţi în amurg. Pedepse asupra Ierusalimului.
Cap. 14Secetă şi foamete. Rugăciunea profetului.
Cap. 15Răspunsul Domnului. Plângerea profetului.
Cap. 16Viaţa profetului ca simbol. Risipiţii lui Israel. Vestire de năvală. Întoarcerea neamurilor.
Cap. 17Păcatul şi pedeapsa lui Iuda. De-ale înţelepciunii. Templul Domnului. Rugăciunea lui Ieremia. Păzirea zilei de odihnă.
Cap. 18Vasul olarului. Pedepse pentru necredincioşia lui Israel. Uneltire împotriva lui Ieremia. Ruga profetului.
Cap. 19Urciorul spart ca simbol al mâniei Domnului.
Cap. 20Ieremia în temniţă. Plângerea sa.
Cap. 21Răspuns soliei lui Sedechia. Cuvânt către casa regală.
Cap. 22Cuvânt către casa regală (continuare). Profeţìi asupra unor regi ai lui Iuda.
Cap. 23Profeţie mesianică. Păstorii buni şi răi. Regele drept ce va să vină. Domnul împotriva profeţilor mincinoşi.
Cap. 24Cele două coşuri de smochine. a
Cap. 25Robia babilonică. Pedepsirea neamurilor.
Cap. 26Despre dărâmarea Ierusalimului. Ieremia arestat şi judecat. a
Cap. 27Jugul, simbol al supunerii faţă de regele Babilonului. a
Cap. 28Cearta cu Anania, profetul mincinos. a
Cap. 29Scrisoarea lui Ieremia către cei din robie. Profeţie împotriva lui Şemaia. a
Cap. 30Dumnezeu le făgăduieşte Iudeilor întoarcerea din robie. a
Cap. 31(continuare) a
Cap. 32Ieremia cumpără o ţarină. a
Cap. 33Alte făgăduinţe. a
Cap. 34Profeţie despre robia babilonică. a
Cap. 35Cei din casa Recabiţilor nu vor să bea vin. a
Cap. 36Cartea lui Ieremia este arsă de către Ioiachim. a
Cap. 37Sedechia îl închide pe Ieremia în temniţă. a
Cap. 38Ieremia în groapa temniţei. Cea din urmă vorbă a sa cu Sedechia. a
Cap. 39Căderea Ierusalimului. a
Cap. 40Ieremia în libertate. a
Cap. 41Uciderea lui Godolia. a
Cap. 42Fuga în Egipt. a
Cap. 43Fuga în Egipt (continuare). Ieremia prevesteşte cucerirea Egiptului de către Nabucodonosor. a
Cap. 44Ieremia şi Evreii din Egipt. a
Cap. 45Ieremia îl mustră pe Baruh. a
Cap. 46Profeţie împotriva Egiptului. a
Cap. 47Profeţie asupra celor de alt neam. a
Cap. 48Profeţie asupra Moabului. a
Cap. 49Profeţìi despre Amon, Edom, Damasc, triburile arabe, Elam. a
Cap. 50Profeţie asupra Babilonului. a
Cap. 51Profeţie asupra Babilonului (continuare). a
Cap. 52Asediul şi căderea Ierusalimului. Sedechia, rob. Jefuirea Ierusalimului. Ducerea'n robie. Eliberarea lui Ioiachim.