[ VTVechiul Testament
[ IrIeremia
[ Cap. 47 ]Profeţie asupra celor de alt neam. a
1Asupra celor de alt neam, acestea zice Domnul:
2
„Din miazănoapte, iată, ape se ridică
şi'n iureş care'neacă se prefac:
îneacă ţara şi plinirea ei b,
cetatea şi pe cei ce-o locuiesc.
Oamenii vor striga
şi cei ce locuiesc pământul vor urla
3
de vuietul pornirii Lui,
de tropotul copitelor,
de huruitul carelor de luptă,
de scrâşnetul de roţi în alergare.
4
Părinţii către fii nu s'au întors,
de vreme ce în mâini de-abia se ţin
în ziua care vine să-i dea morţii
pe toţi cei din sămânţa altor neamuri c.
Voi stinge'n moarte Tirul şi Sidonul
şi rămăşiţa celor ce le-ajută,
căci Domnul întru totul nimici-va
pe cei rămaşi din insulele mării.
5
Întindere pleşuvă peste Gaza, d
tăcut în rostogol e Ascalonul
şi cei rămaşi ai lui din Enachimi e.
6
Tu, sabie a Domnului,
tu, până când vei mai tăia
şi până când nu te vei linişti?
Întoarce-te în teaca ta
şi-aşterne-te odihnei şi vegherii!
7
– Cum oare se va linişti?
Că Domnu-i porunci să se ridice
asupra Ascalonului şi-a celor
din şesuri şi cetăţi de lângă mare
şi împotriva-a tot ce-a mai rămas“.