[ VTVechiul Testament
[ IrIeremia
[ Cap. 38 ]Ieremia în groapa temniţei. Cea din urmă vorbă a sa cu Sedechia. a
1Iar Şefatia, fiul lui Matan, şi Ghedalia, fiul lui Paşhur, şi Iucal, fiul lui Şelemia, au auzit cuvintele pe care Ieremia le grăia către popor, zicând:
2„Aşa grăieşte Domnul: Cel ce rămâne locuind în această cetate va muri de sabie şi de foame, dar cel ce se va duce la Caldei va trăi; şi sufletul său va fi supus târguielii şi va trăi.
3Căci aşa grăieşte Domnul: Negreşit, această cetate va fi dată în mâinile oştirii regelui Babilonului, şi el o va lua“.
4Şi i-au zis regelui: „Omul acela să fie ucis, fiindcă el slăbeşte mâinile luptătorilor care au rămas în cetate, precum şi mâinile întregului popor, grăindu-le cuvinte ca acestea b; că omul acesta nu-i profeţeşte acestui popor pacea, ci lucrurile rele!“
5Iar regele a zis: „Iată, el e'n mâinile voastre!“ Fiindcă regele nu putea să le stea împotrivă.
6Şi l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul regelui, care se afla în curtea temniţei; şi i-au dat drumul în fântână; iar în fântână nu era apă, ci nămol; şi el şedea în nămol.
7Iar Ebed-Melec, Etiopianul (care era acum printre oamenii de casă ai regelui) c, a auzit că l-au pus pe Ieremia în groapă. Cum regele se afla la poarta lui Veniamin,
8s'a dus la el şi i-a grăit regelui, zicând:
9„Rău ai făcut în ce-ai făcut, să-l omori pe omul acesta cu foamea; că'n cetate nu se mai găseşte pâine“.
10Iar regele i-a poruncit lui Ebed-Melec, zicând: „Ia cu tine de aici treizeci de oameni şi scoate-l din groapă, ca să nu moară!“
11Aşa că Ebed-Melec a luat oamenii şi au intrat în beciul casei regale şi au luat de acolo cârpe vechi şi funii vechi şi le-au aruncat la Ieremia în groapă.
12Şi i-a zis: „Pune-le pe astea la subsuori, dedesubtul funiilor!“ Iar Ieremia a făcut aşa.
13Şi l-au tras cu funiile şi l-au scos din groapă. Şi a rămas Ieremia în curtea temniţei.
14Iar regele a trimis şi l-a chemat în casa lui Aselisel d, care era în casa Domnului. Şi i-a zis regele: „Am să-ţi pun o întrebare, dar te rog să nu-mi ascunzi nimic!“
15Şi i-a zis Ieremia regelui: „Dacă-ţi spun, pot să ştiu că nu mă vei ucide? iar dacă-ţi voi da sfat, nu mă vei asculta“.
16Iar regele i s'a jurat, zicând: „Viu este Domnul Cel ce ne-a făcut sufletul acesta e: Nu te voi ucide, nici nu te voi da în mâinile acestor oameni!“
17Şi i-a zis Ieremia: „Aşa grăieşte Domnul: Dacă într'adevăr te vei duce la căpeteniile regilor Babilonului, sufletul tău va trăi, cetatea aceasta nicicum nu va fi arsă cu foc, iar tu vei trăi, tu şi casa ta.
18Dar dacă nu te vei duce, această cetate va fi dată în mâna Caldeilor, ei o vor arde cu foc, iar tu nu vei scăpa“.
19Şi a zis regele către Ieremia: „Mă tem de Iudeii care s'au dat de partea Caldeilor, ca nu cumva să mă dea în mâinile lor şi să-şi bată joc de mine“.
20Iar Ieremia a zis: „În nici un chip nu te vor da. Ascultă cuvântul Domnului, pe care eu ţi-l grăiesc ţie: Mai bine-ţi va fi, iar sufletul tău va trăi.
21Dar dacă nu te vei duce, iată cuvântul pe care Domnul mi l-a arătat:
22Iată, toate femeile care au rămas în casa regelui lui Iuda au fost duse la dregătorii regelui Babilonului şi au zis:
Prietenii tăi de-aproape f te-au înşelat
şi te vor stăpâni;
piciorul ţi-l vor face să alunece şi să cadă
şi ţi-au întors spatele.
23La Caldei le vor duce pe femeile tale şi-i vor duce pe copiii tăi, iar tu nu vei scăpa, căci vei fi luat chiar de mâna regelui Babilonului, iar cetatea aceasta va fi mistuită'n flăcări“.
24Şi i-a zis regele: „Nici un om să nu ştie ceva din cuvintele acestea, iar tu nu vei muri.
25Iar dacă dregătorii vor afla că ţi-am vorbit şi dacă vor veni la tine şi-ţi vor zice: «Spune-ne, ce ţi-a grăit regele? Nu ascunde de noi, şi nu te vom ucide; hai, ce ţi-a spus regele?»,
26tu le vei spune: – Cu smerenie m'am rugat în faţa ochilor regelui, ca să nu mă trimită îndărăt la casa lui Ionatan şi să mor acolo“.
27Atunci au venit toţi dregătorii la Ieremia şi l-au întrebat; iar el le-a răspuns întocmai prin cuvintele acestea pe care i le poruncise regele. Iar ei au tăcut, căci cuvântul Domnului n'a fost auzit.
28Şi a rămas Ieremia în curtea temniţei până la vremea când Ierusalimul a fost luat...