Ps 039:17
Iar eu sărac sunt şi sărman; Domnul se va îngriji de mine.
Tu eşti ajutorul meu şi apărătorul meu;
Dumnezeul meu, nu Te lăsa aşteptat!
Ps 18
PSALMUL 18
Pentru sfârşit: un psalm al lui David.
1Cerurile povestesc a mărirea lui Dumnezeu
şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria b!
2Ziua-i spune zilei cuvânt
şi noaptea-i vesteşte nopţii cunoaştere c.

3Nu sunt graiuri şi nici cuvinte
ale căror glasuri să nu se-audă.
4În tot pământul a ieşit vestirea d lor
şi la marginile lumii e cuvintele lor.
În soare Şi-a pus locaşul Său;

5şi El, ca un mire ce iese din cămara Sa,
bucura-Se-va ca un uriaş ce-Şi aleargă drumul.
6De la marginea cerului îşi are ieşirea,
pân' la marginea cerului îi este alergarea,
şi nimic nu se poate ascunde de căldura lui.

7Legea Domnului e fără prihană:
întoarce suflete;
mărturia Domnului e de bună credinţă:
înţelepţeşte pruncii;
8legiuirile Domnului sunt drepte:
veselesc inima;
porunca Domnului luceşte de departe:
luminează ochii;
9frica Domnului f este curată:
rămâne în veacul veacului;
judecăţile Domnului sunt adevărate:
îndreptăţite toate.
10Dorite-s mai mult decât aurul şi decât nestemata,
mai dulci decât mierea şi fagurele.
11Căci robul Tău le păzeşte,
în paza lor e multă răsplata.

12Greşalele, cine le va pricepe g?
de [greşalele mele] cele ascunse curăţeşte-mă
13şi de ale altora fereşte-l pe robul Tău;
dacă ele nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi
şi de păcat mare mă voi curăţi h.
14Iar cuvintele gurii mele
şi cugetul inimii mele vor fi pururea bineplăcute înaintea Ta,
Doamne, ajutorul meu şi răscumpărătorul meu!