„Vestirea“ e un echivalent aproximativ al cuvântului fthóngos, care înseamnă „zgomot“, „sunet“, dar un altfel de sunet decât acela al glasului omenesc (foné). Dacă asiro-babilonienii numeau firmamentul „cartea tăcută a cerurilor“, psalmistul îl socoteşte drept o carte ce ni se deschide şi al cărei foşnet anunţă „cuvintele“ din stihul următor.