Tăria = firmamentul; cerul înstelat. Vezi Fc 1, 6-8.