Dervent - Sfânta Mănăstire Dervent


Sfânta Mănăstire Dervent » Dervent » Istoric Formularul 3.5% ]
Abonare la
Buletinul Informativ
www.DERVENT.ro

Email:

» Dervent
» Prezentare
» Istoric
» Daruri
» Mănăstirea
» Grup Psaltic
» Album
» Biserica cea Nouă

» ROSTIRI
» Editoriale
» Ortodoxie
» Ecumenism
» Ştiri
» Bioetică
» Istorice
» Poezii
» Hărţi

» Publicaţii

» Rugăciuni
» Liturghia
» Proscomidia
» Rânduiala...
» Acatiste
» Paraclise
» Slujbe
» Alte Rugăciuni

» Cugetări

» Dicţionar

» Proiecte

» Pomelnice

» Felicitări

» Multimedia

» Donaţii
» Formular 3,5%

» Link-uri

» Contact
www.arhiepiscopiatomisului.ro

Istoric

Istoricul Mănăstirii Dervent

Începuturile schitului Dervent se pierd în negura vremii. După cum se ştie, cea mai veche vatră monahală de pe teritoriul ţării noastre este consemnată în partea de sud a Scythiei Minor, între Tomis şi Durostorum, localizare care corespunde cu poziţia Derventului, dar primele informaţii istorice sigure despre înfiinţarea unei sihăstrii în apropierea acestei vechi cetăţi datează abia din secolul al IX-lea. Puternica sihăstrie întemeiată aici de călugări autohtoni, sub influenţa vechilor aşezări monahale din partea locului, era dependentă de eparhia Tomisului şi Durostorumului şi avea legături duhovniceşti atât cu sihăstria rupestră de la Basarabi şi mănăstirea de la gurile Dunării, cât şi cu Mănăstirea Studion din Constantinopol şi cu alte aşezări monahale din Athos şi Balcani
[ Pagina = 1 ] [ Total = 9 înregistrări ] [ 10 înregistrări / pagină ]

[ Data Publicării: 2013-03-02 18:04:10 ]
Redăm mai jos un articol apărut în revista lunară eparhială de Constanţa, TOMIS, din anul 1942, nr. 8 şi 9, articol ce redă Cuvântarea Preasfinţitului Episcop Gherontie al Constanţei, cu ocazia sfinţirii bisericii de la mânăstirea Dervent.
GHERONTIE

din mila lui Dumnezeu smeritul Episcop al Constanţei vechiul Tomis şi Durostor către credincioşii, cari sunt şi cari n'au putut fi de faţă la târnosirea bisericii şi inaugurarea Sfintei Mânăstiri Crucea de Leac dela Dervent, judeţul Constanţa, har vouă şi pace dela Domnul nostru Iisus Hristos, iar dela smerenia noastră arhierească salutare.

„Binecuvintează, Doamne, pre cei ce iubesc
podoaba Casei Tale; preaslăveşte-i pre ei
cu dumnezeiasca puterea Ta, pace dăruieşte
lumii Tale şi nu ne lăsa pre noi cei ce
nădăjduim întru Tine”.


[ Data Publicării: 2013-03-01 14:04:10 ]
Redăm mai jos un document inedit tipărit la anul 1933 la Tipografia Seminarului Monahal de la Mănăstirea Cernica document ce redă într-o limbă simplă şi sinceră istoria şi minunile Sfintelor Cruci de Leac de la Mănăstirea Dervent, până în perioada interbelică.
În partea de Sud-Est a Ţării noastre, româneşti, dincolo de Dunăre, în Dobrogea, în cuprinsul celei de Dumnezeu păzită Eparhia Constanţei-Tomisul istoric, de sub înţeleapta păstorire a Prea Sf. Episcop Gherontie, se află un semn minunat prin care Dumnezeu îşi arată puterea Sa, acum în zilele maşinismului şi radiofoniei, şi mulţime multă de bolnavi: orbi, şchiopi, surzi, mulţi epileptici, etc. îşi capătă vindecare. Şi acest semn este o cruce de piatră care creşte singură din pământ.


[ Data Publicării: 2008-04-12 14:04:10 ]
După moartea Părintelui Elefterie, cei mai mulţi fraţi s-au răspândit, rămânând numai unul sau doi. Pentru aproximativ un an de zile - din august 1990 până în august 1991 - se va forma o nouă obşte sub conducerea protosinghelului Modest Zamfir, fost stareţ al Mănăstirii Cocoş (jud. Tulcea).

La 17 septembrie 1991 a fost numit egumen al Mănăstirii Dervent ieromonahul Gheorghe Avram - vieţuitor în obştea Mănăstirii Cocoş din anul 1984, unde îndeplinise ascultările de chelar, şofer şi apoi econom. Om tenace şi muncitor, dar şi cu dragoste de mănăstire, va porni de la o obşte care număra patru vieţuitori - părintele Movileanu Lazăr de la Mănăstirea Cocoş, ierodiaconul Dionisie Ulezu - şoferul Mănăstirii şi fraţii Matei şi Ion - pentru a ajunge în anul 1993 la un număr de 24 de vieţuitori.

Pe data de 17 Iulie 1993, monahul Nicodim, ctitorul schitului Peştera Sfântului Apostol Andrei din acea vreme, s-a accidentat mortal pe când confecţiona geamurile de la turnul peşterii. Acest schit aparţinea de Mănăstirea Dervent, astfel că jumătate din obştea Părintelui Gheorghe Avram a fost transferată la aşezământul situat la 30 km depărtare, în apropierea localităţii Ion Corvin. La Dervent au rămas doar câţiva vieţuitori: ieromonahii Gheorghe şi Andrei, ierodiaconul Elefterie, rasoforul Varnava şi patru fraţi, dar în aprilie 1994 numărul lor crescuse deja la treisprezece.

Prin dăruirea şi munca neobosită a stareţului Gheorghe Avram şi a celorlalţi vieţuitori, acest loc sfinţit prin jertfa supremă a unor martiri din zorile naşterii noastre creştine a început să reînvie din cenuşa uitării în care dictatura comunistă a încercat să-l îngroape zeci de ani la rând.

În ciuda dificultăţilor financiare, căci biserica fusese de curând renovată, la l august 1993 au demarat lucrările pentru construirea unei clădiri ce urma a adăposti stăreţia, chiliile, trapeza şi arhondaricul. Până la terminarea acesteia, oamenii care rămâneau peste noapte dormeau fie în paraclis, lângă Sfânta Cruce, fie în biserică, pe aşternuturi improvizate, iar vieţuitorii mănăstirii au locuit în vechile chilii, pe care I.A.S.-ul le transformase în magazii şi deveniseră aproape neutilizabile. În prezent, acestea au fost reamenajate şi consolidate, fiind folosite pentru cazarea muncitorilor.


[ Data Publicării: 2008-04-12 12:56:21 ]
Viaţa Părintelui Elefterie

Părintele Elefterie Mihail s-a născut la Leaskova ( judeţul Filipopoli), în Bulgaria, la 11 noiembrie 1900, fiind unul dintre cei cinci copii ai familiei lui Constantin şi Aristiţa Mihail şi primind la botez numele de Enache.

Despre copilăria lui se ştie doar că la vârsta de 3 ani era paralizat, iar mama sa, auzind despre minunile de la "Crucea de Leac" de la Dervent, a venit cu el la micul paraclis care exista atunci. După ce l-a închinat Sfintei Cruci, seara, băiatul a adormit sub o icoană a Maicii Domnului din interiorul barăcii de scânduri. Noaptea femeia a visat o fată frumoasă care i-a făcut sănătos copilul. A doua zi dimineaţă acesta se trezise cu mult înaintea mamei şi mergea. Cu lacrimi de fericire în ochi, mama i-a mulţumit Maicii Domnului pentru minunea săvârşită şi a făgăduit: "Am să-l fac doctor - pentru că s-a vindecat - şi preot ca să-i mulţumească lui Dumnezeu permanent".


[ Data Publicării: 2008-04-12 12:04:21 ]

În anul 1988, fetita mea era eleva în clasa a II-a la Scoala nr. 3 din Pascani. Într-o zi a venit palida acasa si mi-a spus ca i-a fost foarte rau la ore.

Am certat-o ca nu doarme dupa-amiaza si ca nu manânca suficient. La câteva zile, învatatoarea a adus-o acasa, spunându-mi sa duc fetita la medic, ca s-a speriat cât de rau îi fusese la ore.

I-au facut analize, a fost internata la spital în Pascani. I s-a depistat o infectie în corp, a facut doua saptamâni de penicilina, raze, i s-au administrat tot felul de medicamente împotriva infectiei, dar fetita arata tot mai rau.

Între timp, în spital se zvonise ca fetita ar avea o tumora la cap. Simptomele asa indicau. Eu si sotul meu eram terminati. Încercam sa ne consolam cu gândul ca atât a avut de trait.


[ Data Publicării: 2008-04-12 11:20:18 ]
Schitul de la Dervent
Începuturile schitului Dervent se pierd în negura vremii. După cum se ştie, cea mai veche vatră monahală de pe teritoriul ţării noastre este consemnată în partea de sud a Scythiei Minor, între Tomis şi Durostorum, localizare care corespunde cu poziţia Derventului, dar primele informaţii istorice sigure despre înfiinţarea unei sihăstrii în apropierea acestei vechi cetăţi datează abia din secolul al IX-lea. Puternica sihăstrie întemeiată aici de călugări autohtoni, sub influenţa vechilor aşezări monahale din partea locului, era dependentă de eparhia Tomisului şi Durostorumului şi avea legături duhovniceşti atât cu sihăstria rupestră de la Basarabi şi mănăstirea de la gurile Dunării, cât şi cu Mănăstirea Studion din Constantinopol şi cu alte aşezări monahale din Athos şi Balcani.


[ Data Publicării: 2008-04-12 10:31:15 ]
Dobrogea - Cel dintâi leagăn de formare a poporului nostru

Numeroasele vestigii care s-au descoperit pe teritoriul Dobrogei - ţinut care păstrează ca într-un muzeu în aer liber urmele strămoşilor noştri - ne aduc preţioase dovezi cu privire la naşterea poporului român pe aceste meleaguri din vechea populaţie autohtonă daco-romană, aflată în permanentă comuniune cu fraţii de peste Dunăre, din ţinuturile care vor deveni, peste secole, cele trei provincii româneşti: Muntenia, Moldova şi Transilvania. Numeroasele descoperiri arheologice demonstrează totodată faptul că pe teritoriul Dobrogei s-a desfăşurat o intensă viaţa socială, economică, culturală şi spirituală, în strânsă legătură cu civilizaţia greco-romană.

Alături de marea însemnătate pe care o are în formarea şi dezvoltarea poporului nostru, ţinutul Dobrogei şi-a adus o contribuţie covârşitoare şi de netăgăduit şi la spiritualitatea acestuia, fiind primul pământ românesc care a luat contact cu Evanghelia lui Hristos. Din acest motiv, teritoriul dintre Dunăre şi Mare este deseori numit "Bethleemul românesc".

După cum arată tradiţia, creştinismul a fost propovăduit în Dobrogea în secolul I d.Hr. de către Sf. Apostol Andrei şi ucenicii săi, apoi s-a răspândit pe întreg teritoriul ţării noastre prin urmaşii acestora: episcopi, preoţi, monahi şi mărturisitori creştini.


[ Data Publicării: 2007-12-31 21:07:55 ]

Cadrul istoric

Spre sfârşitul secolului al VII-lea şi-au făcut apariţia în sudul Dunării bulgarii, care vor întemeia în această zonă un stat recunoscut de Imperiul bizantin în anul 681 şi creştinat oficial sub ţarul Boris I (852-889). Deşi nu există dovezi sigure, majoritatea istoricilor consideră că între anii 864-971 Dobrogea era o posesiune bulgară, fără însă ca această stăpânire să fie integrală sau permanentă.


[ Data Publicării: 2007-11-21 21:07:55 ]
Ceea ce leagă trecutul istoric al Derventului de prezentul începutului de mileniu III şi explică supravieţuirea în timp a acestuia nu este atât aşezarea înfloritoare de la sfârşitul secolului al X-lea, cât mai ales prezenţa aici a Crucii de Leac, ca o mărturie vie a vechimii şi intensităţii vieţii creştine din această zonă.

Deşi aproape deloc consemnată în scris, istoria Sfintelor Cruci de aici poate fi reconstituită parţial cu ajutorul legendelor şi povestirilor din popor, păstrate şi transmise prin viu grai din generaţie în generaţie, la fel ca şi evlavia faţă de aceste sfinte odoare cu un trai la fel de zbuciumat ca cel al neamului nostru.

Tradiţia spune că la sfârşitul secolului I d.H., când Sfântul Apostol Andrei propovăduia Evanghelia lui Hristos pe teritoriul Dobrogei, a trecut şi prin părţile Derventului, unde, lovind cu toiagul într-o stâncă, a făcut să curgă un izvor, din a cărui apă şi-a potolit setea şi în care i-a botezat pe primii creştini de aici.


ROSTIRI
Revista Mănăstirii Dervent
ANUNŢ ÎN LEGĂTURĂ CU COMPLETAREA FONDULUI DOCUMENTAR EXISTENT ÎN ARHIVA MĂNĂSTIRII CU PRIVIRE LA VIAŢA ŞI FAPTELE PĂRINTELUI ELEFTERIE MIHAIL
       În curând se vor împlini 30 de ani de când arhimandritul Elefterie Mihail, ctitorul Mănăstirii Dervent a trecut la cele veşnice.
[ Clasat în: Ştiri ]
NEBUNUL
de Demostene Andronescu
[ Clasat în: Poezii ]
MANUNCHI DE PILDE CREŞTINE – 1
[ Clasat în: Ortodoxie ]
SCRISOARE CĂTRE MIHAI EMINESCU
Eugen Zainea
[ Clasat în: Poezii ]
MAICA PELAGHIA — DE CE O RUGĂCIUNE DE LA 12 SEARA E CÂT 40 DE RUGĂCIUNI SPUSE ZIUA
Cuvioasa Maica Pelaghia de la Reazani.
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA A V-a DUPĂ PAŞTI „A SAMARINENCEI” - 10 mai 2015
ieromonah ATAL TOMA
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA „VINDECĂRII PARALITICULUI DE LA SCĂLDĂTOAREA VITEZDA” - 3 mai 2015
ieromonah ATAL TOMA
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA „TOMII” - 19 aprilie 2015
ieromonah ATAL TOMA
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA „SFINTEI MARIA EGIPTEANCA” - 27 martie 2015
ieromonah ATAL TOMA
[ Clasat în: Ortodoxie ]
LOVITURA DE GRAŢIE DIN PARTEA PATRIARHULUI DANIEL: „MASONERIA ESTE SATANISTĂ ŞI RUPTĂ DE HRISTOS! SUNT ANATEMIZAŢI!”
Preluat de pe site-ul deveghepatriei.wordpress.com
[ Clasat în: Ecumenism ]
PREDICĂ LA DUMINICA „SAMARINEANULUI MILOSTIV” - 16 noiembrie 2014
ieromonah ATAL TOMA
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA „ÎNVIERII FIICEI LUI IAIR” - 9 noiembrie 2014
ieromonah ATAL TOMA
[ Clasat în: Ortodoxie ]
NORI NEGRI
autor necunoscut
[ Clasat în: Poezii ]
ADUCEREA DE LA SFÂNTUL MUNTE ATHOS LA MĂNĂSTIREA DERVENT A UNEI COPII A ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI “AXION ESTIN”
[ Clasat în: Ştiri ]
DOVEZI ALE EXISTENŢEI LUI DUMNEZEU
Preluat de pe site-ul extraterestriidemascati.wordpress.com

Aducem înaintea dumneavoastră un articol interesant, care nu excelează atât prin stilul său, cât prin mesajul pe care îl transmite şi prin tăria de nezdruncinat a dovezilor creaţioniste.

[ Clasat în: Ortodoxie ]
BOGAT ... sau ZAHEU?
de Marina Adrian Liviu
[ Clasat în: Poezii ]
NOAPTE BUNĂ, COPII DIN BELGIA! (Basm belgian)
Sursa: doxologia.ro
[ Clasat în: Bioetică ]
CE ESTE CREŞTINISMUL ?
[Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni]
[ Clasat în: Bioetică ]
PENTRU CINE?
de Costache Ioanid
[ Clasat în: Poezii ]
CERŞETORUL
de Vasile Voiculescu
[ Clasat în: Poezii ]


Site-ul oficial al Arhiepiscopiei Tomisului
Acasă Dervent Rostiri Publicaţii Dicţionar Proiecte Cugetări
Pomelnice Felicitări Multimedia Link-uri Donaţii Regulament Contact