Za 11:14
Şi am aruncat cel de al doilea toiag al meu, Funia, ca să rup legământul dintre Iuda şi Israel.
Za 11
CAPITOLUL 11
Întoarcerea lui Israel (continuare). Cei doi păstori.
1
Deschide-ţi porţile, Libane,
să-ţi mistuiască focul cedrii!
2
Să plângă pinul de căderea cedrului,
că tare amărâţi sunt cei puternici!
Vă tânguiţi, stejari din Vasan,
că smuls e codrul răsădit ca peria.
3
Glas de păstori plângând,
că slava lor li s'a făcut mâhnire;
şi glas de lei răcnind,
căci răcnet e-a Iordanului trufie a.

4Aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul: b „Paşteţi oile menite'njunghierii,
5cele pe care cumpărătorii lor le'njunghiau fără să le pară rău, iar vânzătorii lor ziceau: «Binecuvântat e Domnul, că ne-am îmbogăţit!», iar păstorilor lor nu le păsa de ele.
6De aceea nu-Mi va mai fi milă de cei ce locuiesc ţara, zice Domnul; ci, iată, Eu îi voi da pe oameni, pe fiecare în mâna aproapelui său şi în mâinile regelui său; aceia vor nimici ţara, iar Eu nu-i voi scoate din mâna lor.
7Şi voi paşte oile de'njunghiere în ţara Canaanului şi voi lua pentru Mine două toiege: pe unul l-am numit Frumuseţe şi pe celălalt l-am numit Funie; şi voi paşte turma.
8Şi într'o lună i-am stârpit pe cei trei păstori; şi sufletul Meu se va îngreuia asupră-le, fiindcă şi sufletele lor răcneau împotrivă-Mi.
9Şi am zis: Nu vă voi paşte: cine-i de murit, să moară, cine-i de căzut, să cadă; iar ceilalţi să mănânce fiecare carnea aproapelui său.
10Şi voi lua toiagul Meu cel frumos şi-l voi arunca jos, ca să rup legământul pe care l-am făcut cu toate popoarele.
11Şi rupt va fi în ziua aceea; şi Canaaneenii, oile păzite pentru Mine, vor cunoaşte că e cuvântul Domnului.
12Şi le voi zice: Dacă socotiţi că-i bine, daţi-Mi preţul; dacă nu, nu Mi-l daţi! Iar ei au dat preţul Meu: treizeci de arginţi“.
13Iar Domnul a zis către mine: „Aruncă-i în cuptorul de topit, şi voi vedea dacă-i [argint] curat, în ce chip adică M'am lăsat Eu pus la încercare de dragul lor“. Iar eu am luat cei treizeci de arginţi şi i-am aruncat în cuptorul de topit din casa Domnului.
14Şi am aruncat cel de al doilea toiag al meu, Funia, ca să rup legământul dintre Iuda şi Israel.
15Şi mi-a zis Domnul: „Ia-ţi unelte păstoreşti de păstor nechibzuit.
16Că, iată, Eu voi ridica păstor împotriva ţării: pe cea care lipseşte n'o va cerceta, pe cea rătăcită n'o va căuta, pe cea zdrobită n'o va vindeca, pe cea întreagă n'o va călăuzi; dar va mânca el carnea celor alese şi le va sfărâma încheieturile.
17
Vai de păstorii cei găunoşi
care au părăsit oile!
Sabie pe braţul său
şi peste ochiul său cel drept:
Braţul său de tot se va usca,
iar ochiul său cel drept
va fi'necat în întuneric“.