[ VTVechiul Testament
[ ZaZaharia
Cap. 1CAPITOLUL 1
Îndemn la pocăinţă. Întâia vedenie: călăreţii.
Cap. 2CAPITOLUL 2
A doua vedenie: coarnele. A treia vedenie: funia de măsurat. Chemare către surghiuniţi. 
a
Cap. 3CAPITOLUL 3
A patra vedenie: îmbrăcămintea lui Iosua. Vestirea lui Mesia.
Cap. 4CAPITOLUL 4
A cincea vedenie: sfeşnicul şi măslinii.
Cap. 5CAPITOLUL 5
A şasea vedenie: secera zburătoare.
A şaptea vedenie: femeia în baniţă.
Cap. 6CAPITOLUL 6
A opta vedenie: cele patru care.
Încununarea marelui preot.
Cap. 7CAPITOLUL 7
Despre post. Întoarcerea în trecut.
Cap. 8CAPITOLUL 8
Mântuirea ce va să vină prin Mesia.
Cap. 9CAPITOLUL 9
Pământul cel nou. Mesia. Restaurarea lui Israel.
Cap. 10CAPITOLUL 10
Binefaceri dumnezeieşti. Pedepse pentru idolatri. Întoarcerea lui Israel.
Cap. 11CAPITOLUL 11
Întoarcerea lui Israel (continuare). Cei doi păstori.
Cap. 12CAPITOLUL 12
Făgăduinţe pentru Ierusalim şi Iuda.
Cap. 13CAPITOLUL 13
Izvorul curăţirii. Pedepsirea profeţilor mincinoşi.
Cap. 14CAPITOLUL 14
Vremuri apocaliptice. Întoarcerea neamurilor la Domnul.