Sol 03:10
Nelegiuiţii însă, ei vor primi pedeapsă pe-a gândului măsură:
de drept nu le-a păsat, de Domnul au fugit.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-33