[ VTVechiul Testament
[ SolCartea Înţelepciunii lui Solomon
[ Cap. 3 ]CAPITOLUL 3
Ce se întâmplă cu cei drepţi şi cu cei păcătoşi.
1
Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu
şi nici un chin nu le va atinge.
2
În ochii nemintoşilor ei par că au murit,
ieşirea lor din lume e o nenorocire,
3
plecarea dintre noi, totuna cu nimicul,
dar ei se află'n pace.
4
Chiar dacă, în ochii oamenilor, au îndurat chinuri,
nădejdea lor e plină de nemurire;
5
pentru-o pedeapsă mică primi-vor plată mare. a
Căci Dumnezeu i-a pus la încercare
şi i-a găsit vrednici de El;
6
ca pe aur în cuptor, aşa i-a încercat
şi i-a primit ca pe o jertfă de ardere-de-tot.
7
Vor străluci în ziua cercetării, b
roi de scântei pe mirişte vor fi. c
8
Stăpâni peste popoare, ei neamuri judeca-vor,
iar Domnul peste dânşii va'mpărăţi în veci.
9
Acei ce-şi pun credinţa în El vor înţelege ce este adevărul,
cei credincioşi ai Săi cu El vor sta'n iubire,
căci harul şi'ndurarea sunt pentru-aleşii Săi.
10
Nelegiuiţii însă, ei vor primi pedeapsă pe-a gândului măsură:
de drept nu le-a păsat, de Domnul au fugit.
11
Vai celor ce-arată dispreţ înţelepciunii, precum şi'nvăţăturii:
nădejdea li-i deşartă,
ostenelile, zadarnice,
lucrările, netrebnice,
12
femeile lor sunt nemintoase,
copiii lor, stricaţi, urmaşii, blestemaţi.
13
Ferice de femeia cea stearpă dar curată,
cea care'mpreunare'n păcat n'a cunoscut;
ea-şi va cunoaşte rodul la cercetarea sufletelor. d
14
Ferice de-acel famen din ale cărui mâini n'a curs fărădelege,
acel ce gânduri rele n'a îndreptat spre Domnul;
el va primi răsplată pentru credinţa lui,
un loc de mare slavă acolo'n templul Domnului.
15
Căci preamărit e rodul bunelor osteneli,
precum nepieritoare va fi şi rădăcina gândirii iscusite.
16
Fiii desfrânaţilor nu vor atinge maturitatea
iar sămânţa din pat nelegiuit se va stinge.
17
Căci chiar dacă trăiesc mult, sunt socotiţi de nimic,
iar bătrâneţele lor vor fi la capăt fără cinste;
18
iar de vor muri de timpuriu, nu vor avea nădejde
şi nici mângâiere în ziua judecăţii.
19
Căci groaznic e sfârşitul unui neam nedrept. e