[ VTVechiul Testament
[ SolCartea Înţelepciunii lui Solomon
Cap. 1CAPITOLUL 1
Adevărata înţelepciune, fără de care nu poate exista dreptate.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Viaţa aşa cum o văd necredincioşii.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Ce se întâmplă cu cei drepţi şi cu cei păcătoşi.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Ce se mai poate întâmpla cu cei drepţi şi cu cei păcătoşi.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Drepţii şi păcătoşii la judecată.
Cap. 6CAPITOLUL 6
Regii sunt datori să caute înţelepciunea.
Cap. 7CAPITOLUL 7
Înţeleptul e un simplu om, dar înţelepciunea îl ridică deasupra. 
a
Cap. 8CAPITOLUL 8
Deţinătoare a tuturor bunurilor, înţelepciunea nu le poate lipsi regilor.
Cap. 9CAPITOLUL 9
Rugăciune pentru dobândirea înţelepciunii.
Cap. 10CAPITOLUL 10
Înţelepciunea a cârmuit lumea încă de la început.
Cap. 11CAPITOLUL 11
Din pustia Sinai, privire înapoi spre Egipt.
Cap. 12CAPITOLUL 12
Răbdarea lui Dumnezeu e nemărginită.
Cap. 13CAPITOLUL 13
Închinarea la astre, la puterile naturale şi la idoli.
Cap. 14CAPITOLUL 14
Închinarea la idoli; începutul ei.
Cap. 15CAPITOLUL 15
Israel nu e idolatru, dar Egiptenii sunt.
Cap. 16CAPITOLUL 16
Egiptenii şi-au atras pedepse, Israeliţii, binecuvântare.
Cap. 17CAPITOLUL 17
Egiptenii, robi ai întunericului.
Cap. 18CAPITOLUL 18
Israeliţii, beneficiari ai luminii. Din nou, Egiptul şi Israel.
Cap. 19CAPITOLUL 19
Prin Marea Roşie. Egiptul, mai vinovat decât Sodoma. Restaurarea naturii.