Ps 105:48
Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel,
din veac şi până'n veac!;
şi tot poporul să zică: Amin! Amin!
Ps 71
PSALMUL 71
Pentru Solomon a.
1Dumnezeule, judecata Ta dă-o regelui
şi dreptatea Ta fiului regelui b,
2ca să-l judece pe poporul Tău întru dreptate
şi pe săracii Tăi întru judecată.
3Primească munţii pace pentru popor
şi dealurile dreptate.
4El îi va judeca pe săracii poporului
şi-i va milui pe fiii săracilor,
iar pe clevetitor îl va umili.
5Şi astfel va face c cât va fi soarele
şi cât va fi luna, din neam în neam.
6Ca ploaia pe lână Se va pogorî d
şi ca picăturile ce cad pe pământ.
7În zilele Lui va răsări dreptatea
şi belşug de pace cât va sta luna pe cer e.
8Şi stăpânirea Lui va fi de la o mare pân' la alta
şi de la râu pân' la marginile lumii f.
9În faţa Lui vor cădea la pământ Etiopienii
şi vrăjmaşii Lui vor linge ţărâna.
10Regii Tarsisului şi insulele vor aduce daruri,
daruri vor aduce regii Arabilor şi cei din Saba;
şi Lui I se vor închina toţi regii pământului,
11neamurile toate Lui Îi vor sluji.
12Că El l-a izbăvit pe sărac din mâna asupritorului
şi pe sărmanul fără de ajutor;
13pe sărac îl va cruţa şi pe sărman
şi sufletele săracilor le va mântui;
14sufletele lor vor scăpa de camătă şi nedreptate
şi scump va fi numele Lui în faţa lor g.
15Şi El viu va fi şi I se va da Lui din aurul Arabiei,
iar ei de-a pururi se vor ruga pentru El,
toată ziua Îl vor binecuvânta.
16Fi-va El pe pământ reazem în crestele munţilor,
roada Lui se va înălţa mai sus decât Libanul,
iar cei din cetate vor înflori ca iarba pământului.
17Fi-va numele Lui binecuvântat în veci,
numele Lui va dăinui cât soarele h.
Şi în El se vor binecuvânta toate neamurile pământului,
toate neamurile Îl vor ferici.
18Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel,
singurul Care face minuni,
şi binecuvântat e numele slavei Sale
în veac şi în veacul veacului;
de slava Lui va fi plin întreg pământul!
Amin! Amin!