Pr 24:16
că de şapte ori va cădea dreptul şi se va ridica, a
dar cel necredincios în rele va slăbi.
Am 5
CAPITOLUL 5
Tânguiri, preamăriri, ameninţări, îndemnuri, pedepse, ziua Domnului, închinarea mincinoasă.
1
Auziţi acest cuvânt al Domnului,
pe care eu în chip de tânguire
îl iau asupra voastră,
o, casa lui Israel!
2
Fecioara lui Israel a a căzut
şi nu se va mai ridica;
trântită-i pe pământul ei
şi nimeni nu va fi să o ridice.
3
De-aceea, da, aşa grăieşte Domnul:
Cetatea din care ieşeau o mie,
în ea vor fi lăsaţi o sută,
şi cea din care ieşeau o sută,
în ea-i vor fi lăsaţi doar zece
casei lui Israel b.
4
Că acestea zice Domnul
către casa lui Israel:
Căutaţi-Mă şi veţi fi vii!
5
Nu căutaţi Betelul
şi în Ghilgal să nu intraţi,
pe lângă Beer-Şeba c să nu treceţi;
fiindcă Ghilgalul dus va fi'n robie,
Betelul fi-va ca şi cum n'ar fi.
6
Pe Domnul căutaţi-L şi fiţi vii,
ca nu cumva casa lui Iosif d
să strălucească precum focul
şi să-l înghită mistuindu-l;
şi nimeni nu va fi să-l stingă
pentru casa lui Israel.
7
El este Cel ce face judecată
acolo, întru cele'nalte,
şi pe pământ a pus dreptate;
8
El este, El, Cel ce pe toate
le face şi preface e
şi bezna o întoarce'n dimineaţă
şi ziua o întunecă în noapte;
El, Cel ce cheamă apa mării
şi-o varsă pe pământ, pe faţa lui:
numele Lui e Domnul,
Atoateţiitorul Dumnezeu;
9
El prăbuşeşte'n praf pe cel puternic
şi-aduce'n glod cetatea întărită.
10
Ei L-au urât pe Cel ce mustră'n porţi f
şi-au pângărit cuvântul cuvios.
11
Deci, fiindcă pe săraci i-aţi pălmuit
şi daruri scumpe luat-aţi de la ei:
zidit-aţi case poleite,
dar nu veţi locui în ele;
vii preadorite aţi sădit,
dar nu veţi bea din vinul lor.
12
Că Eu vă ştiu preamultele greşale
şi vă cunosc păcatele vârtoase:
călcându-l în picioare pe cel drept,
luându-i mită
şi'n porţi ferind pe-alături de săraci.
13
De-aceea înţeleptul va tăcea
în vremea-aceea,
că-i vreme rea g.
14
Voi binele, nu răul, căutaţi-l
ca să fiţi vii;
şi-aşa, El, Domnul,
El, Dumnezeu Atoateţiitorul
va fi cu voi, aşa cum voi aţi zis:
15
«Pe cele rele le-am urât,
pe cele bune le-am iubit»;
reaşezaţi în pieţe judecata,
pentru ca Domnul, Atoateţiitorul Dumnezeu,
să aibă milă, El, de cei rămaşi
ai lui Iosif h.
16
De aceea: astfel zice Domnul,
El, Dumnezeu Atoateţiitorul:
În toate uliţele, plângere;
în toate căile: Vai, vai!
Chemat va fi plugarul
la plângere şi tânguire,
la cei ce se pricep la bocet;
17
şi plângere în toate căile,
căci Eu prin mijloc îţi voi trece,
zice Domnul.
18
Vai vouă celor ce doriţi
[să vină] ziua Domnului!
Ce este pentru voi
această zi a Domnului?:
ea este întuneric, nu lumină.
19
E ca şi cum un om
cu fuga vrea să scape de un leu,
îi iese'n faţă ursul,
sare şi fuge'n casă,
se reazemă cu mâna de perete
şi-acolo-l muşcă şarpele.
20
Nu-i oare întuneric, nu lumină
această zi a Domnului?
şi nu e oare ceaţă lipsită de lucoare?...
21
Tot ce vă este-acuma sărbătoare
urăsc şi lepăd
şi nu voi mirosi mirosul
din ale voastre adunări.
22
De-aceea, dacă-Mi veţi aduce
arderi-de-tot, ca şi prinoase,
Eu nu le voi primi
şi nici nu voi căta
la cele ce se-arată-a mântuire.
23
Strămută de la Mine
cântările ce vin din glasul tău
şi nu voi auzi
nici muzica din ţiterele tale.
24
Dar judecata'ntocmai precum apa
se va rostogoli
şi dreptatea'ntocmai ca şuvoiul
ce nu se poate trece.
25
Înjunghieri şi jertfe
adusu-Mi-aţi voi oare,
o, casa lui Israel,
în ai pustiei patruzeci de ani?
26
Dar aţi purtat cortul lui Moloh
şi steaua dumnezeului vostru Raifan,
chipurile acelora pe care voi vi i-aţi făcut i...
27
Vă voi strămuta dincolo de Damasc,
zice Domnul: Atoateţiitorul Dumnezeu,
acesta-I este numele.