Pr 16:22
Isteţul în tot ce face îşi află bunătăţi,
iar cel ce se încrede în Dumnezeu e foarte fericit.
Ps 124
PSALMUL 124
O cântare a treptelor.
1Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului a:
în veac nu se va clinti cel ce locuieşte în Ierusalim.
2Munţi se află împrejuru-i
şi Domnul este împrejurul poporului Său
de acum şi până'n veac.
3Că Domnul nu va îngădui ca toiagul păcătoşilor
să fie peste moştenirea drepţilor,
ca nu cumva drepţii
întru fărădelegi să-şi întindă mâinile b.

4Fă-le bine, Doamne, celor buni
şi celor drepţi cu inima;
5dar pe cei ce se abat pe căi strâmbe
îi va duce Domnul cu cei ce lucrează fărădelege.
Pace peste Israel!