Ps 124:04
Fă-le bine, Doamne, celor buni
şi celor drepţi cu inima;
Ps 111
PSALMUL 111
Aliluia.
1Fericit bărbatul care se teme de Domnul,
întru poruncile Lui se va dori foarte a.

2Puternică va fi pe pământ seminţia lui;
neamul drepţilor se va binecuvânta.
3Slavă şi bogăţie vor fi în casa lui
şi dreptatea lui rămâne în veacul veacului.
4Celor drepţi în întuneric le-a răsărit lumină:
milostiv este El b şi îndurat şi drept.

5Bun este omul care se îndură şi împrumută;
cu judecată îşi va rândui cuvintele,
că în veac nu se va clinti;
6întru pomenire veşnică va fi dreptul,
de vorbire de rău nu se va teme.
7Gata este inima lui să nădăjduiască în Domnul;
inima îi este întărită, el nu se va teme
până ce se va uita de sus la vrăjmaşii săi.
8A risipit, a dat săracilor,
dreptatea lui rămâne în veacul veacului,
9fruntea lui se va înălţa întru slavă.
10Păcătosul va vedea şi se va mânia,
va scrâşni din dinţi şi se va topi;
pofta păcătoşilor va pieri.