Pr 14:30
Omul blând e doctor al inimii,
dar inima zglobie e un vierme e al oaselor.
Sir 30
CAPITOLUL 30
Învăţătura copiilor. Despre sănătate. Despre bucurie.
1
Cel ce-şi iubeşte copilul nu-şi cruţă varga,
 pentru ca la urmă să se bucure de el.
2
Cel ce-şi creşte bine copilul a, o face spre folosul lui
 şi printre cunoscuţi va fi mândru de el.
3
Cel ce-şi învaţă copilul stârneşte gelozia duşmanului,
 iar în faţa prietenilor va fi vesel.
4
Când un tată moare, e ca şi cum n'ar fi murit,
 căci lasă după el pe cineva care-i seamănă;
5
trăind, l-a văzut şi s'a bucurat,
 murind, nu e atins de tristeţe;
6
duşmanilor săi le lasă pe cineva să-l răzbune,
 iar prietenilor, pe cineva care să le facă bine.
7
Cel ce-şi răsfaţă copilul îşi va lega rănile
 şi la fiece strigăt îi vor tresări măruntaiele.
8
Calul neîmblânzit devine nărăvaş,
 iar copilul lăsat de capul lui devine obraznic.
9
Răsfaţă-ţi copilul şi el te va tiraniza;
 joacă-te cu el, şi el te va întrista. b
10
Nu râde cu el, ca nu cumva să plângi cu el
 şi, până la urmă, să scrâşneşti din dinţi.
11
Cât e tânăr, nu-l lăsa în voia lui;
12
 cât e necopt, gâdilă-i coastele,
 ca nu cumva, scăpat din frâu, să nu te mai asculte.
13
Creşte-ţi bine copilul şi fă-l să muncească
 dacă vrei să nu te poticneşti în obrăznicia lui.
14
Mai bun e un sărac sănătos şi trupeş
 decât un bogat cu carnea biciuită. c
15
Sănătatea şi vigoarea preţuiesc mai mult decât tot aurul,
 iar trupul vânjos, mai mult decât o nemăsurată avere.
16
Nici o bogăţie nu-i mai presus de sănătatea trupului
 şi nici o veselie mai presus de bucuria inimii.
17
Mai bună e moartea decât o viaţă amară
 şi veşnica odihnă decât o boală fără sfârşit.
18
Bunătăţi îmbiate unei guri închise,
 aşa-s bucatele pe un mormânt.
19
La ce bun să-i aduci prinoase unui idol
 dacă el nici nu mănâncă, nici nu simte?;
 aşa-i cu cel izgonit de Domnul:
20
vede cu ochii şi oftează,
 aşa cum oftează un famen când strânge'n braţe o fecioară.
21
Nu-ţi lăsa sufletul pradă tristeţii
 şi nu te înnegura cu propriile-ţi gânduri.
22
Veselia inimii, aceasta-i viaţa omului;
 bucuria omului îi prelungeşte viaţa.
23
Iubeşte-ţi sufletul şi alintă-ţi inima,
 alungă-ţi întristarea,
căci întristarea pe mulţi i-a ucis
 şi'n ea nu-i nici un folos.
24
Gelozia şi furia scurtează viaţa,
 iar grijile te'mbătrânesc înainte de vreme.
25
Dacă stai la masă cu inimă luminoasă şi bună,
 îţi priesc bucatele. d