Pr 14:14
Omul îndrăzneţ cu inima se va sătura de căile sale,
iar omul bun, de gândurile lui.
Is 3
Pedeapsa mândriei şi a podoabelor deşarte.
1
Iată, Stăpânul, Domnul Atotţiitorul,
va arunca în afara Ierusalimului şi a Iudeii
pe omul tare şi pe femeia tare, puterea pâinii şi puterea apei,
2
pe cel uriaş şi pe cel puternic, pe războinic şi pe judecător,
pe profet, pe ghicitor şi pe omul bătrân,
3
pe căpetenia peste cincizeci,
pe sfetnicul minunat şi pe meşterul înţelept
şi pe ascultătorul treaz.
4
Şi voi pune peste ei mai-mari tinerei,
şi batjocoritori îi vor stăpâni.
5
Şi'n popor se va arunca unul asupra altuia,
om asupra omului şi vecin asupra vecinului,
copilandrul cu batjocură asupra bătrânului,
omul de nimic asupra celui de neam bun.
6
Că omul se va apuca de fratele său ca de casnicul tatălui său, zicând:
„Ai pe tine o haină, fii căpetenia noastră,
ţine'n mână bucatele mele!“
7
Şi răspunzând el în ziua aceea, va zice:
„Nu voi fi căpetenia ta,
că'n casa mea nu am nici pâine, nici haină;
nu voi fi mai-marele acestui popor!“ a
8
Căci Ierusalimul s'a pustiit şi Iudeea s'a prăbuşit,
fiindcă limbile lor grăiesc nelegiuire în nesupunerea lor faţă de Domnul.
9
Iată că de-acum slava lor s'a prăbuşit
şi ruşinea feţei lor le stă împotrivă
şi păcatul lor, precum Sodoma,
îl spun în gura mare şi nu-l ascund. Vai de sufletul lor!
Că rău sfat şi-au îndreptat ei înşişi asupră-le, zicând:
10
„Haideţi să-l legăm pe cel drept, că-l purtăm în cârcă degeaba!“
Şi astfel vor mânca din roada faptelor lor.
11
Vai celui nelegiuit!, că rele îi vor veni după faptele mâinilor lui.
12
Poporul Meu!, vameşii tăi te vămuiesc b,
hrăpăreţii au stăpânire asupră-ţi.
Poporul Meu!, cei ce vă fericesc vă înstrăinează
şi cărarea picioarelor voastre o strică.
13
Dar acum Domnul va sta la judecată
şi la judecată-l va pune pe poporul Său.
14
Însuşi Domnul va intra la judecată
cu bătrânii poporului şi cu mai-marii lui:
„Aşadar, de ce i-aţi dat foc viei Mele c
şi de ce prada săracului e în casele voastre?
15
De ce-i faceţi poporului Meu strâmbătate
şi ruşinaţi faţa săracilor?“.
16
Acestea zice Domnul:
Pentru că fiicele Sionului s'au semeţit
şi merg cu gâtul ţeapăn şi cu ochii sticlind,
pentru că atunci când păşesc cu picioarele
mătură pământul cu poala şi-l fac să duduie sub tălpi,
17
Dumnezeu le va smeri pe doamnele fiice ale Sionului d
şi Domnul le va dezveli adevăratul lor chip în ziua aceea,
18că Domnul va lua de la ele slava straielor şi cârlionţii şi zulufii şi diademele
19şi lănţugurile şi podoaba feţei şi gătelile slăvitelor mândreţi
20şi salbele şi brăţările şi cununile de cosiţe'mpletite şi verigile mâinii drepte şi inelele şi cerceii
21şi straiele cu margini de porfiră şi hainele cu câmpuri de purpură
22şi şalurile de casă şi străveziile îmbrăcăminţi spartane
23şi cele făcute din lână subţire şi cele'n culoarea iachintului şi cele'n roşu-aprins şi visonul ţesut în auriu şi'n stacojiu şi aşternuturile de pat uşoare.
24
Şi'n locul mirosului dulce va fi praf;
şi'n loc de cingătoare te vei încinge cu funie;
şi'n locul podoabei de aur a capului vei avea chelie din pricina faptelor tale;
şi'n locul straielor de purpură te vei îmbrăca în sac.
25
Şi preafrumosul şi iubitul tău fiu va cădea de sabie;
de sabie vor cădea şi preaputernicii voştri şi vor fi umiliţi.
26
Şi sicriele podoabelor voastre se vor jeli,
iar tu vei rămâne singură şi te vei da cu capul de pământ.