Pr 11:04
În ziua mâniei averile nu vor folosi la nimic,
dar dreptatea va izbăvi din moarte. a
Sir 5
CAPITOLUL 5
Despre bogat şi păcătos. Stăpânirea de sine.
1
Nu-ţi pune nădejdea în avuţiile tale
 şi să nu zici: „Am destule“.
2
Nu-ţi lăsa dorinţa şi tăria
 să te împingă a umbla după poftele inimii tale.
3
Să nu zici: „Cine-mi va cere socoteală pentru ce fac?“,
 căci Domnul nu va întârzia să te pedepsească.
4
Să nu zici: „Am păcătuit; şi? ce mi s'a'ntâmplat?“,
 căci Domnul e îndelung-răbdător. a
5
Nu fi atât de încrezător în iertare
 încât să îndeşi păcat peste păcat. b
6
Să nu zici: „Mare este mila Lui,
 El îmi va ierta noianul păcatelor!“;
căci în El e şi milă, şi mânie,
 iar mânia Lui se va abate peste cei păcătoşi.
7
Nu întârzia să te întorci la Domnul
 şi nu amâna din zi în zi,
căci fără veste va izbucni mânia Domnului
 şi'n ziua de pedeapsă vei fi nimicit.
8
Nu te încrede în avuţiile dobândite pe nedrept,
 că nu-ţi vor folosi în ziua judecăţii.

9
Nu vântura la orice vânt
 şi nu umbla pe orice cale
(pe asta o face păcătosul cu vorba'n doi peri c).
10
Fii statornic în simţirea ta
 şi să nu ai decât o singură vorbă.
11
Fii grabnic în a asculta
 şi zăbavnic în a da răspunsul.
12
Dacă ştii ceva, răspunde-i aproapelui tău,
 iar dacă nu, pune-ţi mâna peste gură.
13
În vorbă este şi cinste, şi batjocură,
 şi limba omului îi este căderea.
14
Să nu-ţi faci nume de bârfitor
 şi să nu fi un vorbăreţ viclean;
că dacă peste hoţ cade ocara,
 osândă grea va fi peste cel cu vorba'n doi peri.
15
Nu fi neştiutor, nici în lucrurile mari, nici în cele mici,
 şi din prieten să nu devii duşman.