Sir 05:06
Să nu zici: „Mare este mila Lui,
 El îmi va ierta noianul păcatelor!“;
căci în El e şi milă, şi mânie,
 iar mânia Lui se va abate peste cei păcătoşi.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-2