Pr 06:15
De aceea, năprasnic îi va veni pieirea,
fără de veste va fi tăiat şi sfărâmat de istov.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-57