Ne 09:06
Iar Ezdra a zis: b
„Numai Tu eşti Domn;
Tu ai făcut cerul şi cerul cerurilor
şi toată statornicia lor c,
pământu'ntreg cu toate ale lui
şi mările cu toate ale lor,
Tu pe toate le chemi la viaţă,
Ţie Ţi se'nchină oştirile cerului d.
Ps 123
PSALMUL 123
O cântare a treptelor.
1De n'ar fi fost că Domnul era întru noi
– să spună acum Israel –,
2de n'ar fi fost că Domnul era întru noi
când oamenii s'au ridicat împotriva noastră,
3atunci ei de vii ne-ar fi înghiţit
în mânia ce împotriva noastră se pornise;
4apa ne-ar fi copleşit,
sufletul nostru ar fi trecut prin şuvoi,
5aşa ar fi trecut sufletul nostru
prin ape de netrecut a.
6Binecuvântat să fie Domnul,
Cel ce nu ne-a dat pradă dinţilor lor.
7Sufletul nostru ca o pasăre a scăpat
din laţul vânătorilor;
laţul s'a rupt, iar noi ne-am izbăvit.
8Ajutorul nostru este în numele Domnului,
Cel ce a făcut cerul şi pământul.