[ VTVechiul Testament
[ NeNeemia
Cap. 1CAPITOLUL 1
Veşti rele din Iuda. Rugăciunea lui Neemia.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Împuternicit de rege, Neemia se apucă să rezidească Ierusalimul.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Rezidirea Ierusalimului.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Cu toate piedicile, zidirea înaintează. Rugăciunea lui Neemia.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Săraci şi bogaţi; Neemia opreşte camăta.
Cap. 6CAPITOLUL 6
În pofida altor piedici, lucrarea se termină.
Cap. 7CAPITOLUL 7
Paza cetăţii. Lista celor întorşi cu Zorobabel.
Cap. 8CAPITOLUL 8
Neemia şi Ezdra citesc şi tâlcuiesc legea. Sărbătoarea corturilor.
Cap. 9CAPITOLUL 9
Pocăinţa întregului popor.
Cap. 10CAPITOLUL 10
Noul legământ şi pecetluirea lui.
Cap. 11CAPITOLUL 11
Împărţirea celor ce vor locui în Ierusalim şi în celelalte cetăţi.
Cap. 12CAPITOLUL 12
Liste de preoţi şi leviţi. Genealogia arhiereilor dintre anii 520 şi 335. Alte liste de preoţi şi leviţi. Sfinţirea zidului Ierusalimului.
Cap. 13CAPITOLUL 13
Râvna lui Neemia pentru îndreptarea vieţii morale.