„Statornicia“ (stásis): fixitatea legilor universului.