Mi 07:05
Nu vă încredeţi în prieteni,
şi nici nădejdea să v'o puneţi
în cei care îndrumă,
iar celei ce se culcă lângă tine
păzeşte-te să-i încredinţezi ceva.
8Domnul este întărirea poporului Său
şi ocrotitor al mântuirii unsului Său c.
9Mântuieşte poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta;
păstoreşte-i şi înalţă-i până'n veac.