Mal 01:11
Că de la răsăritul soarelui până la apus s'a preamărit numele Meu printre neamuri; şi'n fiecare loc i se aduce numelui Meu tămâie şi jertfă curată; că mare e numele Meu printre neamuri, zice Domnul Atotţiitorul.
Is 19
Profeţie asupra Egiptului.
1Vedenia Egiptului.
Iată, Domnul şade pe un nor uşor şi va veni în Egipt;
şi idolii Egiptului se vor cutremura de faţa Lui
şi inima li se va slei într' înşii.
2
Şi Egiptenii se vor stârni împotriva Egiptenilor;
şi se va lupta omul împotriva fratelui său
şi fiecare împotriva vecinului său
şi cetate împotriva cetăţii
şi lege împotriva legii.
3
Şi duhul Egiptenilor se va tulbura într'înşii;
sfatul lor îl voi risipi,
iar ei vor întreba pe dumnezeii lor şi chipurile lor
şi pe cei ce vorbesc din pământ şi pe cei ce cheamă morţii a
şi pe cei ce au în ei un duh al ghicitului.
4
Şi voi da Egiptul pe mâna oamenilor,
a stăpânitorilor aspri;
şi regi aspri vor domni peste ei;
aşa zice Domnul Atotţiitorul.
5
Şi vor bea Egiptenii apă venită din mare,
căci Râul b va seca şi se va usca;
6
vor seca râurile şi şanţurile Râului c
şi fiece strânsură de apă va seca,
şi fiece mlaştină cu trestie şi papură;
7
şi toată iarba verde din preajma Râului
şi tot ce se seamănă pe laturile Râului,
totul se va usca, pălit de vânt.
8
Şi vor ofta pescarii,
şi toţi cei ce aruncă undiţa în râu vor ofta;
jeli-se-vor şi cei ce pescuiesc cu năvodul,
şi cei ce pescuiesc cu undiţa.
9
Ruşine va veni asupra celor ce lucrează inul ales
şi asupra celor ce lucrează visonul;
10
îndureraţi vor fi cei ce le lucrează,
iar cei ce fac bere d se vor întrista şi mâhniţi vor fi în sufletele lor.
11
Mai-marii Tanisului e vor fi nebuni;
cât despre înţelepţii sfetnici ai regelui,
sfatul lor va înnebuni.
Cum oare îi veţi grăi regelui:
„Noi suntem fii ai înţelepţilor,
fii ai regilor celor de demult?...“.
12
Unde sunt acum înţelepţii tăi?
Să-ţi dea de veste şi să-ţi spună:
– Ce oare a plănuit Domnul Atotţiitorul asupra Egiptului?...
13
Mai-marii Tanisului au căzut,
mai-marii Memfisului s'au înălţat
şi vor face Egiptul să rătăcească'n triburi.
14
Căci Domnul a turnat în ele
un duh al rătăcirii
şi ele au făcut ca Egiptul să rătăcească'n tot ceea ce ele fac,
aşa cum rătăceşte un om beat
care totodată varsă.
15
La Egipteni nu va fi nici un lucru
care să aibă cap şi coadă, început şi sfârşit.
16Şi'n ziua aceea fi-vor Egiptenii cum sunt femeile, în frică şi'n cutremur din pricina mâinii Domnului Atotţiitorului, pe care El o va aduce asupră-le.
17Iar ţara Iudeilor le va fi Egiptenilor înfricoşare; oridecâteori îi va pomeni cineva numele în faţa lor, ei vor fi cuprinşi de frică din pricina planului pe care Domnul Atotţiitorul l-a plănuit asupră-le.
18În ziua aceea vor fi în Egipt cinci cetăţi cu grai în limba Canaanului şi jurându-se pe numele Domnului Atotţiitorului; una din ele se va numi cetatea-lui-Asedec. f
19În ziua aceea Îi va fi Domnului un jertfelnic în ţara Egiptenilor, şi Domnului un stâlp la hotarul ei.
20Şi-I va fi Domnului pe totdeauna un semn în ţara Egiptului; că vor striga spre Domnul din pricina celor ce-i necăjesc, iar El le va trimite om care-i va mântui; judecând îi va mântui.
21Şi Domnul le va fi cunoscut Egiptenilor, iar Egiptenii Îl vor cunoaşte pe Domnul în ziua aceea; şi vor aduce jertfe; şi făgăduinţe Îi vor face Domnului şi le vor plini.
22Şi Dumnezeu îi va lovi pe Egipteni cu plagă mare şi-i va vindeca de istov; şi ei se vor întoarce la Domnul, iar El îi va auzi şi cu vindecare îi va tămădui.
23În ziua aceea va fi din Egipt o cale către Asirieni; şi vor intra Asirienii în Egipt, iar Egiptenii se vor duce la Asirieni şi Egiptenii le vor sluji Asirienilor.
24În ziua aceea fi-va un al treilea Israel printre Asirieni şi printre Egipteni, binecuvântat pe pământul pe care Domnul Atotţiitorul l-a binecuvântat, zicând:
25„Binecuvântat este poporul Meu ce se află în Egipt şi cel ce se află printre Asirieni şi Israel, moştenirea Mea“. g