Nu se poate şti despre care anume cetăţi poate fi vorba; după toate probabilităţile, comunităţi evreieşti care trăiau în Egipt; simbolic, cifra 5 înseamnă „puţine“, „câteva“ (ca în 17, 6). Cât despre „Asedec“, Teodoret al Cirului traduce: „cetatea Dreptăţii“, aşa cum Melchisedec (Fc 14, 18) este numit de Pavel „rege al dreptăţii“ (Evr 7, 2).