Is 19:18
În ziua aceea vor fi în Egipt cinci cetăţi cu grai în limba Canaanului şi jurându-se pe numele Domnului Atotţiitorului; una din ele se va numi cetatea-lui-Asedec. f
11Dar regele se va veseli în Dumnezeu;
lăudat va fi tot cel ce se jură întru El,
că s'a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăţi.