Mal 01:11
Că de la răsăritul soarelui până la apus s'a preamărit numele Meu printre neamuri; şi'n fiecare loc i se aduce numelui Meu tămâie şi jertfă curată; că mare e numele Meu printre neamuri, zice Domnul Atotţiitorul.
Ps 112
PSALMUL 112
Aliluia.
1Lăudaţi-L, copii a, pe Domnul,
numele Domnului lăudaţi-l.
2Fie numele Domnului binecuvântat
de acum şi până'n veac.
3Din răsărituri pân'la apusuri de soare b
lăudat fie numele Domnului.
4Înalt este Domnul peste toate neamurile,
sus, peste ceruri, Îi este slava.
5Cine este oare ca Domnul, Dumnezeul nostru,
Cel ce locuieşte întru cele înalte
6şi spre cele smerite priveşte
în cer şi pe pământ?
7El, Cel ce de la pământ îl ridică pe sărac
şi din gunoi îl urcă pe sărman
8ca să-l aşeze laolaltă cu mai-marii,
cu mai-marii poporului Său;
9El, Cel ce o face pe cea stearpă să locuiască în casă,
mamă să fie, veselindu-se asupra copiilor.