Sensul poate fi temporal sau geografic (sau amândouă).