Iz 25:08
Aşa grăieşte Domnul:
Pentru că Moab a zis: «Iată, oare nu-i casa lui Israel şi Iuda ca oricare neam?...»,
Iz 35
Profeţie împotriva Idumeii.
1Fost-a cuvântul Domnului către mine, zicând:
2„Fiul omului, întoarce-ţi faţa spre muntele Seir a şi profeţeşte împotriva lui
3şi spune-i: Aşa grăieşte Domnul Domn: Iată, Eu sunt împotriva ta, munte Seir, şi-Mi voi întinde mâna asupră-ţi şi te voi face pustiu; pustiu te voi face.
4Pustiire voi face în cetăţile tale, şi tu vei fi pustiu şi vei cunoaşte că Eu sunt Domnul.
5Pentru că tu ai fost un vrăjmaş necontenit b şi pentru că tu cu vicleşug ai şezut în faţa casei lui Israel, cu mâna vrăjmaşului [purtător] de sabie, la vreme de nedreptate ajunsă la culme, c
6de aceea – viu sunt Eu!, zice Domnul Domn –, de vreme ce ai păcătuit asupra sângelui, d sângele te va urmări.
7Şi voi da muntele Seir spre pustiire; pustiu va fi, şi voi nimici în el oameni şi vite.
8Dealurile şi văile tale le voi umple de răniţi, şi'n toate câmpiile tale vor cădea răniţi de sabie.
9Pustietate veşnică te voi face; cetăţile tale nu vor mai fi locuite şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul.
10Pentru că ai zis: «Cele două neamuri şi cele două ţări vor fi ale mele, şi eu le voi stăpâni», în timp ce Domnul era acolo;
11de aceea – viu sunt Eu!, zice Domnul – Mă voi purta cu tine pe potriva duşmăniei tale e şi Mă voi face cunoscut ţie atunci când te voi judeca;
12şi vei cunoaşte că Eu sunt Domnul. Auzit-am glasul blasfemiilor f tale atunci când tu ai vorbit de munţii lui Israel: «Sunt pustii, ni s'au dat nouă spre hrană».
13Şi tu, cu gura ta, ai spus vorbe lăudăroase împotriva Mea, iar Eu am auzit.
14De aceea, aşa grăieşte Domnul: Atunci când tot pământul se va veseli, Eu pe tine te voi face pustiu.
15Pustiu vei fi, o, munte Seir, şi toată Idumeea; ea toată va pieri, iar tu vei cunoaşte că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor.