Literal: „la vremea nedreptăţii celei mai de pe urmă“ (= când Israel se afla la mare ananghie).