Seir: masiv muntos la sud de Marea Moartă. Expresia „muntele Seir“ denotă „ţara Edomului“ (sau „Idumeea“), în antiteză cu „muntele lui Israel“ sau „munţii lui Israel“ (36, 1), care denotă ţara Israeliţilor.